กบง.จ่อกู้ 2 หมื่นล้านเสริมกองทุนน้ำมันตรึงดีเซลไม่เกิน 30 บ./ลิตร เคาะเลิก B6 ใช้สูตรเดิมเริ่ม 1 พ.ย.

0
20 ต.ค. 64นายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยหลังการเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) เมื่อ 20 ต.ค. ว่า กบง.ได้เห็นชอบ 2 มาตรการสำคัญได้แก่ 1. ให้ปรับสูตรการผสมน้ำมันดีเซลที่ก่อนหน้าได้มีมติให้ลดผสมไบโอดีเซล(B100)ในดีเซลB7(ผสม7%) และB10 (ผสม10%) เหลือเป็นดีเซลB6 (ผสม6%)เพื่อลดผลกระทบราคาแพงมีผลเดือนต.ค.โดยให้ยกเลิกB6แล้วกลับไปใช้สูตรเดิมเพื่อจำหน่ายดีเซล 3 เกรดคงเดิมคือ B7 B10 และB20 มีผล 1 พ.ย.นี้ และ 2. ยึดนโยบายตรึงราคากลุ่มน้ำมันดีเซล (เว้นเกรดพรีเมียม)ไม่ให้เกินระดับ 30 บาทต่อลิตรโดยใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ล่าสุดเหลือวงเงินสุทธิ 9,000 ล้านบาทและเตรียมแผนสำรองไว้หากไม่พอกองทุนน้ำมันฯจะกู้เงินได้ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 อีกไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

“ เราก็พยายามจะดูแลทุกภาคส่วนมาต่อเนื่องก่อนหน้าก็พยายามตรึงดีเซลไม่ให้เกิน 28 บาทกว่าต่อลิตรแต่เวลานี้ก็ยัง 29 บาทกว่าไปแล้วและก็ยังผันผวนอยู่ถ้าลดเราก็ต้องลดโดยราคาดีเซลจะดูแลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตรซึ่งแผนที่วางไว้เบื้องต้นจะประคับประคองสถานการณ์ได้ประมาณ 3-4 เดือน หากน้ำมันดิบดูไบเกิน 87.5 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรลเพราะเชื่อว่าหลังพ้นฤดูหนาวแล้วราคาน้ำมันดิบดูไบก็น่าจะลดลง แต่หากที่สุดไม่ใช่ตามนี้เงินไม่พอจริงก็จะหารือคลังถึงทางเลือกมาตรการอื่นๆเพิ่มเติม เช่น ภาษีสรรพสามิต”นายสุพัฒนพงษ์กล่าว

อย่างไรก็ตามกรณีที่ผู้ประกอบการรถบรรทุกแนะนำให้ลดราคาดีเซลไม่เกิน 25 บาทต่อลิตรจากการหารือร่วมกันมีความประสงค์ดีที่จะดูแลไม่ให้เกิดผลกระทบต่อต้นทุนขนส่งและส่งผลต่อไปยังราคาสินค้า แต่จากการพิจารณาของภาครัฐแล้ว พบว่า การตรึงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรน่าจะเป็นระดับราคาที่เหมาะสมต่อสถานการณ์ในปัจจุบันแล้ว ประกอบกับรัฐเองก็มีมาตรการเยียวยาผลกระทบให้แต่ละกลุ่มและล่าสุด คณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมายังได้เพิ่มเติมมาตรการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มคนตัวเล็ก เช่น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพิ่มวงเงินให้จาก 200 บาท เป็น 500 บาทต่อเดือน โครงการคนละครึ่ง จะเพิ่มเงินจาก 1,500 บาท เป็น 3,000 บาท ฯลฯรวมเป็นวงเงินนับแสนล้านบาท

“ รัฐก็ดูแลราคาพลังงานส่วนอื่นๆทั้งการตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ขนาดถัง 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 318 บาท ต่อเนื่องไปจนถึง มกราคม 2565 รวมไปถึงการตรึงราคาค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ(Ft)ไปจนถึงสิ้นปีนี้และพยายามที่จะดูแลต่อแม้ว่าราคาก๊าซธรรมชาติเหลวตลาดจร(Spot LNG)จะสูงขึ้นมากก็ตามดังนั้นก็อยากให้ทุกคนประหยัด”รมว.พลังงานกล่าว
นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า แผนการกู้เงินของกองทุนน้ำมันฯกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประสานกับกระทรวงการคลังเนื่องจากคลังต้องนำไปบรรจุเงินกู้ดังกล่าวจะต้องถูกบรรจุกไว้ในแผนการก่อหนี้สาธารณะ ดังนั้นก็อาจจะต้องใช้เวลา

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า กบง.กำหนดส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ำมันดีเซล B7 กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา อยู่ที่ 0.15 บาทต่อลิตร และส่วนต่างราคาขายปลีกระหว่างน้ำมันดีเซลB7 กับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 อยู่ที่ 0.25 บาทต่อลิตร โดยยังคงค่าการตลาดกลุ่มน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ไม่เกิน 1.40 บาทต่อลิตร ซึ่งการตรึงราคาไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรหากคำนวณจากระดับราคาน้ำมันดิบ คาดการณ์เพดานราคาสูงสุดที่ 87.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล หรือ ส่งผลให้ราคาขายปลีกดีเซล อยู่ที่ 33 บาทต่อลิตร จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินไหลออกประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อเดือน

Powered by Positioning

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ