พิษโควิดฉุดยอดใช้ น้ำมัน ฯ 8 เดือนวูบ 4.4% แต่ราคาโลกพุ่งดันไทยควักจ่ายเพิ่มทะลุแสนล้าน

5 ต.ค. 64

กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เผยการใช้ น้ำมัน เชื้อเพลิง 8 เดือนแรกลดลง 4.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากพิษโควิด-19 ที่ยังกระทบต่อเนื่อง ส่งผลให้การนำเข้าน้ำมันดิบรวมลดลงเล็กน้อย 0.1% แต่มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้น 42.2% หรือคิดเป็นเงินกว่า 1.3 แสนล้านบาทจากราคาตลาดโลกพุ่งและบาทอ่อนค่านางสาวนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) เปิดเผยว่า ยอดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG) ของไทย 8 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ส.ค. 64) เฉลี่ยอยู่ที่ 130.95 ล้านลิตรต่อวัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.4% โดยปัจจัยหลักมาจากการใช้น้ำมันอากาศยานลดลง 47.2% และการใช้กลุ่มเบนซินที่ลดลง 7.3% กลุ่มดีเซลลดลง 4.9% จากผลกระทบโควิด-19 ขณะที่การนำเข้าน้ำมันดิบ 8 เดือนแรกปีนี้เฉลี่ย 868,161 บาร์เรล/วัน ลดลง 0.1% ขณะที่มูลค่าการนำเข้ารวมอยู่ที่ 443,864 ล้านบาท (เฉลี่ยเดือนละ 55,483 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 42.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีมูลค่านำเข้าอยู่ที่ 312,120 ล้านบาท (เฉลี่ยเดือนละ 39,015 ล้านบาท) ซึ่งมูลค่าที่สูงขึ้นจากระดับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและค่าเงินบาทของไทยที่อ่อนค่าลง

สำหรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และ NGV ภาพรวม 8 เดือนมีดังนี้ น้ำมันกลุ่มดีเซล 8 เดือนแรกเฉลี่ยอยู่ที่ 61.95 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.9% แบ่งเป็นดีเซลหมุนเร็ว บี7 การใช้ลดลงมาอยู่ที่ 35.92 ล้านลิตร/วัน ลดลง 20.8% น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา ซึ่งเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม 2562 มีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 22.87 ล้านลิตร/วัน และน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี20 มีปริมาณการใช้ 1.06 ล้านลิตร/วัน

การใช้น้ำมันกลุ่มเบนซินเฉลี่ยอยู่ที่ 28.53 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.3% แยกเป็นปริมาณการใช้กลุ่มแก๊สโซฮอล์ลดลงมาอยู่ที่ 27.86 ล้านลิตร/วัน หรือลด 7% อย่างไรก็ตาม การใช้แก๊สโซฮอล์ 95 เพิ่มขึ้น 0.3% มาอยู่ที่ 14.61 ล้านลิตร/วัน แก๊สโซฮอล์ 91 แก๊สโซฮอล์ อี20 แก๊สโซฮอล์ อี85 ลดลงมาอยู่ที่ 6.86 ล้านลิตร/วัน 5.66 ล้านลิตร/วัน และ 0.72 ล้านลิตร/วัน ตามลำดับ

การใช้น้ำมันอากาศยานรวมอยู่ที่ 4.55 ล้านลิตรต่อวัน ลดลง 47.2% แบ่งเป็นน้ำมันอากาศยานเชิงพาณิชย์ (Jet A1) เฉลี่ยอยู่ที่ 4.35 ล้านลิตร/วัน ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 48.1% เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการประกาศห้ามสายการบินรับ-ส่งผู้โดยสารในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยกเว้นคาร์โก้เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ระหว่างประเทศและเที่ยวบินนำร่องเปิดประเทศหรือแซนด์บ็อกซ์ ถึง 31 สิงหาคม 2564 อย่างไรก็ตาม การประกาศคลาย Lockdown ตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 จะส่งผลให้การใช้น้ำมัน Jet A1 มีทิศทางเพิ่มขึ้น และน้ำมันเครื่องบินทหารลดลง 9.8%

การใช้ LPG เฉลี่ยอยู่ที่ 16.51 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 9.8% เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.42 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 25% และการใช้ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.82 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น12.8% สำหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 5.58 ล้าน กก./วัน เพิ่มขึ้น 2.5% อย่างไรก็ตาม การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.69 ล้าน กก./วัน ลดลง 17.3% การใช้ NGV เฉลี่ยอยู่ที่ 3.14 ล้าน กก./วัน ลดลง 18.2% โดยเป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบกับจำนวนสถานีบริการและรถ NGV ที่ลดลง

Powered by Positioning

วิดีโอแนะนำ

ข่าวยอดนิยม

บทความน่าสนใจ

ยาดมโป้ยเซียน