22 พ.ย. นี้ ปิดสะพานรัชโยธิน แนะใช้ 5 เส้นทางเลี่ยงรถติด

ตามแผนดำเนินงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว (เหนือ) ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ จะมีการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้ายกระดับช่วงระหว่างสถานีรัชโยธินกับสถานีพหลโยธิน 24 ที่ตัดผ่านสี่แยกรัชโยธิน และสะพานรถยนต์ข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธิน จึงมีความจำเป็นต้องรื้อสะพานออก ซึ่งทาง รฟม. มีแผนก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางแยกในแนวถนนรัชดาภิเษกทดแทน ควบคู่กับการก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามแยกในแนวถนนพหลโยธินโดยใช้โครงสร้างเดียวกันกับทางวิ่งยกระดับของรถไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรองรับการจราจรที่บริเวณแยกรัชโยธินทั้ง 2 ทิศทาง สามารถแก้ปัญหาจราจรบริเวณสี่แยกรัชโยธินได้อย่างยั่งยืน โดยจะใช้ระยะเวลาปิดทางจราจรและก่อสร้างให้สั้นที่สุด

ทั้งนี้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมด้านการจราจรระหว่างปิดสะพานรัชโยธิน พร้อมทั้งแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรบริเวณดังกล่าว ซึ่งการปิดการจราจรบนสะพานรัชโยธิน จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ดังนี้

  1. วันที่ 22, 23 พฤศจิกายน จะปิดสะพานรัชโยธิน ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-15.00 น.
  2. วันที่ 24, 25 พฤศจิกายน จะปิดสะพานรัชโยธิน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
  3. ปิดเพื่อรื้อสะพานรัชโยธิน วันที่ 26 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 01.00 น. เป็นต้นไป

นอกจากนี้ รฟม. ยังได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างบริเวณสี่แยกรัชโยธิน 5 เส้นทาง ดังนี้

– เส้นทางที่ 1 : ใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ซอยพหลโยธิน 21 ออกไปยังซอยวิภาวดี 30

1

– เส้นทางที่ 2 : ใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ซอยพหลโยธิน 23 ออกไปยังซอยวิภาวดี 32

2

– เส้นทางที่ 3 : ใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ซอยรัชดาภิเษก 46 ออกไปยังซอยพหลโยธิน 33

3

– เส้นทางที่ 4 : ใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ซอยรัชดาภิเษก 48 และ 46/1 ออกไปยังซอยพหลโยธิน 35

4

– เส้นทางที่ 5 : ใช้ทางเลี่ยงเข้าสู่ซอยพหลโยธิน 30 ออกไปยังซอยรัชดาภิเษก 36, 32, 30

5

อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างการปิดสะพานข้ามแยกรัชโยธินดังกล่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจจราจร และ รฟม. จะมีการประเมินผลและปรับแผนการจัดการจราจรให้เหมาะสมก่อนที่จะมีการรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน โดยจะให้มีผลกระทบในการเดินทางของประชาชนให้น้อยที่สุด และ รฟม. จะแจ้งข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

keyboard_arrow_up