“เนชั่นฯ” ยื่นอุทธรณ์หลัง ก.ล.ต. ปลดบอร์ด 8 ราย

คณะกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้เปิดแถลงเตรียมยื่นอุทธรณ์ กรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) สั่งปลดคณะกรรมการบริหารกลุ่มเนชั่นจำนวน 8 ราย ซึ่งประกอบด้วย 1. นายปกรณ์ บริมาสพร 2. นายเชวง จริยะพิสุทธิ์ 3. นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ 4. น.ส.เขมกร วชิรวราการ 5. นายพนา จันทรวิโรจน์ 6. นางสาวดวงกมล โชตะนา 7. นายเสริมสิน สมะลาภา 8. นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น สืบเนื่องจากพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องกรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป โดยบุคคลทั้ง 8 รายจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ถูกดำเนินคดี

keyboard_arrow_up