กฟน. แจ้งผู้ประกอบการเร่งตรวจสอบและจัดระเบียบสายสื่อสารทุกพื้นที่

การการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แจ้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการสายสื่อสารโทรคมนาคมทุกราย เร่งตรวจสอบและจัดระเบียบสายสื่อสารที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ที่ติดตั้งอยู่บนเสาไฟฟ้าของ กฟน. ทุกพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความปลอดภัย เนื่องจากปัญหาสายสื่อสารที่รกรุงรัง และห้อยต่ำกว่ามาตรฐาน นอกจากจะทำให้เกิดปัญหาด้านทัศนียภาพแล้ว อาจเกิดความเสี่ยงเสาไฟฟ้าล้มจากอุบัติเหตุต่างๆ เช่น รถเกี่ยวสายสื่อสาร ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชน และความมั่นคงของระบบไฟฟ้า สำหรับปัญหาสายสื่อสารห้อยต่ำ บริเวณแยกอโศก-ดินแดง นั้น วันนี้ (15 พ.ค. 60) กฟน. ได้แจ้งผู้ประกอบการสายสื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขโดยด่วนแล้ว

การทั้งนี้ หากพบเห็นบุคคลที่ขึ้นพาดสายสื่อสารบนเสาของการไฟฟ้านครหลวงโดยไม่มีการแสดงบัตรอนุญาตที่ชัดเจน หรือมีข้อสงสัยว่าอาจเป็นผู้พาดสายสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือพบสายสื่อสารที่ติดตั้งบนเสาไฟฟ้าที่คาดว่าไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center โทร 1130 และแจ้งผ่าน MEA Smart Life ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนระบบ iOS และ Android ของการไฟฟ้านครหลวง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลจาก : การไฟฟ้านครหลวง

keyboard_arrow_up