เสาไฟ กฟน. รื้อถอนไปไม่ไร้ค่า แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล

เสาไฟ ที่รื้อถอนออกไม่ได้ทิ้งเปล่า นำมาสร้างประโยชน์
ป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ 

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เดินหน้าสร้างมหานครไร้สาย Smart Metro พร้อมมอบเสาไฟฟ้าที่เกิดจากการรื้อถอนกว่า 800 ต้น ในโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนพหลโยธิน รวมถึงโครงการอื่นๆ ให้กับกรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปปักบริเวณชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน สร้างประโยชน์ป้องกันปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชายฝั่งทะเล สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน

การไฟฟ้านครหลวง เล็งเห็นถึงอนาคตความก้าวหน้าทันสมัยของมหานครที่ต้องพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจจึงดำเนินการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในหลายพื้นที่ ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยตอบรับไลฟ์สไตล์คนเมือง เพื่อให้มีระบบไฟฟ้าที่เพียงพอมั่นคง มีความปลอดภัย และทัศนียภาพที่สวยงามให้เกิดขึ้นจริงแล้ววันนี้ กับหลายพื้นที่

MEA Call Center โทร 1130

keyboard_arrow_up