ผู้ต้องขังเรือนจำอุทัยฯ ร่วมทำ ‘ดอกไม้จันทน์’ ถวายความอาลัยแด่ ‘ในหลวง ร.๙’

ที่เรือนจำจังหวัดอุทัยธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังทำดอกไม้จันทน์โดยเรือนจำจังหวัดอุทัยธานี ดำเนินการจัดโครงการเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อผู้ต้องราชทัณฑ์และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการฝึกวิชาชีพการทำดอกไม้จันทน์ให้กับผู้ต้องขังหญิง และผู้ต้องขังชายทุกคนพร้อมกับกำหนดการจัดทำดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)ในครั้งนี้จำนวน 999 ดอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในการประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโ ดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดอุทัยธานีในการฝึกสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

ซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ต้องขังเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อครอบครัวต่อสังคมไปพร้อมกับการน้อมนำหลักปรัชญา และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการดำรงชีวิต อีกทั้งการฝึกทำดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ยังสามารถนำกลับไปเป็นช่องทางสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับตนเองเมื่อพ้นโทษออกมาได้อีกด้วย.

keyboard_arrow_up