ทดลองเปิดใช้ อุโมงค์ทางลอด มไหสวรรย์

การเปิดใช้อุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรค์ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ยังเป็นการเปิดใช้ชั่วคราว เนื่องจากยังต้องรอเก็บงานบางส่วน แต่เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร จึงอนุมัติให้เปิดทดลองใช้ทางลอดนี้ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.30 น. ของทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป แต่จะอนุญาตให้เฉพาะรถยนต์ 4 ล้อสัญจรเท่านั้นที่เข้ามาทดลองวิ่งได้ นั่นหมายความว่า ยวดยานพาหนะชนิดอื่นๆ อาทิ รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก และรถโดยสารประจำ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาใช้อุโมงค์ดังกล่าว

สำหรับโครงการอุโมงค์ทางลอดแยกมไหสวรรย์นี้ ทางกรุงเทพมหานคร หวังว่าจะช่วยระบายปริมาณรถทางดาวคะนอง มุ่งหน้าสู่วงเวียนใหญ่ และในเส้นทางกลับกัน จากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสู่ดาวคะนอง ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้น พบว่า มีผู้สัญจรผ่านเส้นทางนี้ราว 6-7 หมื่นคัน/วัน ดังนั้น เพื่อรองรับความหนาแน่นดังกล่าว ทางโครงการจึงดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดขนาด 4 ช่องจราจร มีความยาวเฉพาะทางลอด 887 เมตร รวมความยาวทั้งโครงการ 1,515 เมตร ซึ่งถือเป็นทางลอดที่ยาวที่สุดในกรุงเทพฯ ใช้วงเงินงบประมาณกว่า 969 ล้านบาท

ส่วนความล่าช้าของโครงการ ที่กินเวลาก่อสร้างราว 5 ปีนั้น ถูกเปิดเผยมาก่อนหน้านี้ โดย”จุมพล สำเภาพล” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่า หลังการลงนามสัญญาจ้างบริษัท กรุงธนเอ็นจิเนียร์ จำกัด เมื่อช่วงปี 2554 ที่ผ่านมา เกิดปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ถัดมาเป็นการรื้อระบบสาธารณูปโภคเดิม พร้อมทั้งปัญหาเสาเข็มเดิมของสะพานข้ามคลองบางน้ำชน กีดขวางแนวการก่อสร้างทางน้ำลอดใต้อุโมงค์ ทำให้ต้องปรับแก้แบบและขยายเวลาก่อสร้างหลายครั้ง ซึ่งปัญหาพวกนี้กินเวลาการก่อสร้างไปกว่า 2 ปี แต่เบื้องต้นโครงการนี้แล้วเสร็จไปกว่า 86%

keyboard_arrow_up