เอดีบี ประเมินเศรษฐกิจไทยฟื้น

ธนาคารพัฒนาเอเชีย ประเมินเศรษฐกิจไทยมีสัญญาณการฟื้นตัวชัดเจน ทำให้ปรับประมาณการณ์เติบโตเศรษฐกิจไทยปี 2559 ใหม่ จากเดิมคาดขยายตัวร้อยละ 3.0 เป็นร้อยละ 3.2 ส่วนปีหน้าคาดว่า จะเติบโตได้ร้อยละ 3.5 ส่วนความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยจากปัจจัยภายในประเทศ คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่อาจล่าช้า ความไม่แน่นอนทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปและความแปรปรวนของสภาพอากาศที่จะส่งผลต่อรายได้ภาคเกษตรขึ้น

keyboard_arrow_up