Yahoo! ยอมรับถูกจารกรรมข้อมูลผู้ใช้กว่า 500 ล้านคน

ยาฮู บริษัทเทคโนโลยีสหรัฐฯ ออกมายอมรับว่าถูกจารกรรมข้อมูลผู้ใช้ประมาณ 500 ล้านคนเมื่อปลายปี 2014 โดยข้อมูลที่แฮกเกอร์ขโมยไปได้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลระบุตัวตนของผู้ใช้ อาทิเช่น คำถาม และคำตอบปลดล็อกพาสเวิร์ดที่ทางยาฮูไม่ได้เข้ารหัสเอาไว้ แต่ทางบริษัทยืนยันว่าข้อมูลบัตรเครดิตของผู้ใช้ไม่ได้ถูกขโมยไป และเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีรัฐบาลสนับสนุนบรรดาแฮกเกอร์อยู่เบื้องหลัง

ยาฮูยังบอกด้วยว่าข้อมูลที่ถูกจารกรรมมีมากกว่าที่ประเมินไว้ในตอนแรก โดยถือเป็นการจารกรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ แซงหน้ามายสเปซ ที่ถูกจารกรรมข้อมูลผู้ใช้ 359 ล้านคน /ลิงค์อิน 159 ล้านคน / และอโดบี้ 152 ล้านคน

keyboard_arrow_up