ทุกวันเสาร์!!! เหล่าทัพเตรียมจัดแสดงดนตรีลานพระบรมรูปทรงม้า เริ่มเสาร์ที่ 29 เม.ย.นี้ (คลิป)

กองทัพบก แจ้งว่า กรมดุริยางค์กองทัพบก เตรียมจัดวงดนตรี ไปบรรเลงขับกล่อมประชาชนที่มาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล ที่ 5 บริเวณลานพระราชวังดุสิต ทุกคืนวันเสาร์ ซึ่งวงดุริยางค์กองทัพบกจะประเดิมแสดงเป็นวงแรกในวันที่ 29 เมษายนนี้เป็นครั้งแรก โดยใช้เครื่องดนตรีจำนวน 60 ชิ้น พร้อมนักร้อง บรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงเทิดพระเกียรติ

จากนั้น ในวันเสาร์ถัดไปจะให้วงดุริยางค์เหล่าทัพอื่นได้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงดนตรี ตั้งแต่เวลา 19.00 – 21.00 น. ซึ่งวงดนตรีจะจัดแสดงบริเวณด้านหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล ที่ 5 โดยมีฉากหลังเป็น พระที่นั่งอนันตสมาคม.

keyboard_arrow_up