วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม

วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม เชื่อว่าคนไทยทุกคนยังคงระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่เสมอไม่ต่างจากวันที่ยังทรงพระชนม์ชีพ และในวันพ่อปีนี้พสกนิกรไทยต่างปลาบปลื้มยินดีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งราชอาณาจักรไทย

จะเห็นว่าความรักและความผูกพันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 นั้นมากล้นพ้น หากได้ชมพระบรมฉายาลักษณ์เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังทรงพระเยาว์ ก็จะเห็นถึงความอบอุ่นแบบพ่อลูกปรากฎเสมอ ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดตามเสด็จไปยังที่ต่างๆ และวันที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถก็ทรงอยู่ไม่ห่างพระวรกายพระราชบิดา

เรื่องนี้ปรากฎในหนังสือ “จงทำให้ได้ดั่งฝัน” หม่อมดุษฎี บริพัตร ณ อยุธยา จากการได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่พระตำหนักภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ว่าเมื่อครั้งที่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังทรงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชหฤทัยระลึกถึงพระราชโอรสมาก ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาคจึงกำชับเป็นพิเศษว่าห้ามพูดถึง เพื่อจะได้ลืมและคลายความคิดถึง แต่เมื่อพอหม่อมดุษฎีนั่งที่โต๊ะเสวย ก้นยังไม่ทันแตะเก้าอี้ ก็ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งถึงพระราชโอรสอย่างยืดยาว กลายเป็นว่าเป็นพระองค์เองที่คิดถึงจนอดตรัสถึงไม่ได้

เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาตินี้ เราจึงรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ที่สะท้อนความผูกพันแบบพ่อกับลูกตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่ 10 ยังทรงพระเยาว์มาให้ชม

King1-5

King1-2

King1-31

King1-27

King1-11

King1-30

King1-9

King1-14

King1-21

King1-4

King1-12

King1-19

King1-32

King1-6

King1-18

King1-1   King1-7

King1-8  King1-10   King1-13  King1-15  King1-17   King1-20  King1-22

King1-23

King1-24  King1-26  King1-28King1-29  King1-33

หมายเหตุ
พระบรมฉายาลักษณ์เซตนี้เป็นการรวบรวมจากแหล่งต่างๆ เพื่อให้ได้ชื่นชมพระบารมีร่วมกัน มิใช่ภาพต้นฉบับของเว็บไซต์อมรินทร์ทีวี ขอขอบคุณเจ้าของภาพมา ณ ที่นี้

keyboard_arrow_up