บ้านและสวน | EP.6 | 5 ก.พ. 66 | AMARIN TVHD34

6 ก.พ. 66
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน “MIND HOME”
เจ้าของ คุณธนกฤต ดวงมณีพร
ออกแบบ นริศร เชาว์อรัญ และคุณภัฏ หาญพิพัฒน์ บริษัท Blackbean design & construction จำกัด
รับเหมาก่อสร้างบริษัท Blackbean design & construction จำกัด

ช่วงสวน “เกษตรสุขกลางกรุง”
เจ้าของ คุณแอน พรมศักดิ์ – คุณไชยรัตน์ นิยมรัตน์
ออกแบบ คุณแอน พรมศักดิ์ – คุณไชยรัตน์ นิยมรัตน์


ช่วงมุมใหม่ “Yoom Up”
เจ้าของ คุณสิริรัตน์ ถวิลเวชกุล
ออกแบบ คุณชัยเศรษฐ เศรษฐีสกุลชัย

advertisement


คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม