บ้านและสวน | EP.6 | 15 มี.ค. 63 | AMARIN TVHD34

107
19 มี.ค. 63
บ้านและสวน
บ้านและสวน

ช่วงบ้าน " เราเป็นศูนย์กลางจักรวาลในบ้าน "
เจ้าของ คุณเปรม - คุณวศินี ฉัตรมานพ
ออกแบบ คุณสิทธิชัย ชมภูบริษัท Perspacetive จำกัด


ช่วงสวน "สวนสงบงาม"
เจ้าของ คุณนพดล ไชยเชื้อ
ออกแบบ คุณสุภัสเศรษฐ์ วิละรัตน์


ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34
ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV


คำที่เกี่ยวข้อง

คลิปถัดไป

วีดีโอที่เกี่ยวข้อง

ไอเดียนอกบ้าน | บ้านและสวน | 28 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

357
28 มิ.ย. 63

“Onsen at ม่อนแจ่ม" เจ้าของ Mr.Michael Shane Howard ออกแบบ อาจารย์กฤษฎา โรจนกร " Tree House Villas Koh Yao " ผู้ช่วยผู้จัดการ คุณสุภาพร พจน์ประดิษฐ์ ออกแบบ Mr.John Underwood " Little Shelter " เจ้าของ คุณอภิชัย เทียนวิไลรัตน์ ออกแบบ คุณอมตะ หลูไพบูลย์ สตูดิโสถาปนิก Department of ARCHITECTURE "Little Nyonya" เจ้าของ คุณศรีสุดา - คุณชิตพงษ์ คู่อรุณ ออกแบบ คุณธรัช ศิวภักดิ์วัจนเลิศ บริษัท Dhamarchitects "Cherlock Hotel" เจ้าของ คุณณัฐวัฒน์ เอี่ยมสำอางค์ ออกแบบ คุณสุวิชญ์พงศ์ อาสนจินดา บริษัท Pantang Studio จำกัด " Botanica khaoyai " เจ้าของ คุณฐาศิริษ ศิวาคม ออกแบบ ม.ล.วรุตม์ วรวรรณ บริษัท Vin Varavarn Architects (VVA) “The Ironwood" เจ้าของ คุณษุภภภา สนิทวงศ์ ออกแบบ คุณสรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา และ คุณจำเนียร ทองมา " Brand New Fileld Good " เจ้าของและออกแบบ คุณนภัสสร ภูธรใจ - คุณเปรมณัช สุวรรณานนท์ ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ไอเดียบ้านพื้นที่แคบ | บ้านและสวน | 21 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

976
21 มิ.ย. 63

ช่วงบ้าน “Chez Mou " เจ้าของ คุณสุรศักดิ์ ลำวัฒนนนท์ และ Mr. Laurent Tasiacq ออกแบบ คุณวชิรศักดิ์ มณีวัฒนาพฤกษ์ บริษัท sea.monkey.coconut ช่วงบ้าน "บ้านดาดฟ้า" เจ้าของ คุณขจี เกศจุมพล ออกแบบ คุณธาวิน หาญบุญเศรษฐ บริษัท WARchitect จำกัด ช่วงบ้าน "บ้าน Can Did House " เจ้าของ คุณพีรพัฒน์ วิมลมังครัตน์ ออกแบบ คุณอินทนนท์ จันทร์ทิพย์ บริษัท INCHAN Atelier ช่วงบ้าน "บ้านเล็กแต่มีสไตล์" เจ้าของและออกแบบ คุณณัฐพัชร สุริยะกำพล ช่วงสวน "สวนธรรมชาติติดบ้าน" เจ้าของ คุณเกวลิน สุขุมานุกูล ออกแบบ คุณอัศนัย แก่นจันทร์ บริษัท ร่มรื่นแลนด์สเคป ช่วงสวน "ห้องห้องนี้สีเขียว" เจ้าของ คุณชุติมันทน์ มีชูชีพ และ คุณนริศ ธรรมเกื้อกูล ออกแบบ คุณอิศรา แพงสี บริษัท Shabby Chic Gardens ช่วงสวน “ย่อ(สวน)ยุโรปไว้ข้างบ้าน" เจ้าของ คุณวรพจน์-คุณวรเทพ ชินวัฒนกิจ ออกแบบ คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา ช่วงสวน "สวนป่าส่วนตัว" เจ้าของ คุณภาสกร และ คุณนลินี อรพนิชอารี ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ บริษัท TTTTreeLandscape ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ป่าล้อมบ้าน | บ้านและสวน | 14 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

363
14 มิ.ย. 63

ช่วงบ้าน “บ้านเหล็กในป่าใหญ่" เจ้าของและออกแบบ คุณประภากร วทานยกุล บริษัท สถาปนิก49 จำกัด ช่วงบ้าน "บ้านกลมกลืนกับธรรมชาติ" เจ้าของและออกแบบ คุณกศินร์ ศรศรี บริษัท Volume Matrix Co.,Ltd ช่วงบ้าน "บ้านหมอ | สล่า | สถาปนิก" เจ้าของ นพ.ณัฐธร ดาราพงศ์สถาพร ออกแบบ คุณนันทพงศ์ เลิศมณีทวีทรัพย์ อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมสถาบันอาศรมศิลป์ ช่วงบ้าน "บ้านธรรม(ะ)ชาติ" เจ้าของ คุณอิสริยะ กุลวิทิต ออกแบบ คุณ พหลไชย เปรมใจ บริษัท สถาปนิกพอดี จำกัด ช่วงสวน "ยิ่งโต ยิ่งป่า" เจ้าของ ทันตแพทย์นันทวุฒิ จันทร์ศิริ ออกแบบ คุณคเชนทร์ ศรีมาก บริษัท พนา 1000 เมืองต้นไม้ ช่วงสวน "สวนป่าติดบ้าน" เจ้าของ คุณสุภาณี วัฒนศาสตร์ ออกแบบ คุณบดินทร์ ปิ่นเสนาะ บริษัท อยู่กับดินทร์ ช่วงสวน “สวนร่มเงาแบบไทยๆ" เจ้าของ คุณพิภาวรี พัฒนภักดี ออกแบบ คุณสุรินทร์ กมลศิริวัฒน์ บริษัท สวนทวีคูณ ช่วงสวน "เปลี่ยนป่าเป็น (สวน) ป่า" เจ้าของ คุณคิมห์ สิริทวีชัย ออกแบบ คุณพุทธิพจน์ พงษ์ไพโรจน์ บริษัท TTTTreeLandscape ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวนสไตล์เมืองนอก | บ้านและสวน | 7 มิ.ย. 63 | AMARIN TVHD34

338
7 มิ.ย. 63

ช่วงบ้าน “Provence" เจ้าของ คุณนาง พีรยา บุนนาค ช่วงบ้าน "Cotswold" เจ้าของและออกแบบ คุณปั๊บ ปรียาพร พุ่มหิรัญ ช่วงบ้าน "บ้านคลาสสิก เกรดเอ" เจ้าของ คุณเอ ดนัย สรไกรกิติกูล ออกแบบ คุณพรศิริ สงขกุล บริษัท I’ll Design Studio ช่วงบ้าน "บ้านเมืองนอกตีนดอย" เจ้าของ คุณไฉไล โกมารกุล ณ นคร ออกแบบ คุณรุ่งโรจน์ บุญเจริญ ช่วงสวน "สวนเมืองนอก ณ เมืองเก่า" เจ้าของ คุณสุชาติ ถนอมวราภรณ์ ออกแบบ คุณลีลาวดี เรืองพร้อม บริษัท สวนลีลา ช่วงสวน "สวน Rosalind" เจ้าของ คุณภานุวัฒน์ อ้นอารี ออกแบบ คุณภานุวัฒน์ อ้นอารี และ คุณคงยศ บุญรักษ์ บริษัท My Garden Cornor ช่วงสวน “สวนอังกฤษ 3 in 1" เจ้าของ คุณจักรพันธ์ ปทุมหิรัญรักษ์ ออกแบบ คุณเมธี เลาหตีรานนท์ ช่วงสวน "สวนป่าบนคอนกรีต" เจ้าของและออกแบบ คุณฐานวัฒน์ สุวินัย พฤกษเบ็ญจะ ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

บ้านและสวนในไทย | บ้านและสวน | 31 พ.ค. 63 | AMARIN TVHD34

783
31 พ.ค. 63

ช่วงบ้าน "Thai today" เจ้าของ คุณบุษกร หริรักษ์ ออกแบบ คุณบัณฑิต กนิษฐคนธ์ ช่วงบ้าน "ถูกที่...ถูกทาง" เจ้าของ คุณธนพงษ์ – คุณธินันท์ นาคะประสิทธิ์ ออกแบบ รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์ Research Studio Panin และคุณธนาคาร โมกขะสมิต ช่วงบ้าน "บ้านพอดี" เจ้าของ คุณเชาวภาค ศรีเกษม – คุณเอกวีร์ วิศิษฏสุนทร ออกแบบ อาจารย์จุลพร นันทพานิช ช่วงบ้าน "บ้านไม้ลมหายใจ" เจ้าของและออกแบบ คุณชาตรี ลดาลลิตสกุล ต้นศิลป์ สตูดิโอ ช่วงสวน "สวนป่าหน้าบ้าน" เจ้าของ คุณกวี พฤกษาพรพงศ์ ออกแบบ คุณบดินทร์ ปีเสนาะ อยู่กับดินทร์ ออกแบบและจัดสวน ช่วงสวน "เพราะชอบ..เลยใช่" เจ้าของและออกแบบ คุณสุรศักดิ์ นงนุช ช่วงสวน "ความแคบที่แสนกว้าง" เจ้าของ คุณประภาพร คูรัตนเวช ออกแบบ คุณปณัฐ สุมาลย์โรจน์ บริษัท Pergolar Landscape and Architecture ช่วงสวน "ต่างใจเดียว" เจ้าของ ครอบครัว ชุติปิยพัทธ์ ออกแบบ คุณทินกร ศรีวัฒนะธรรมา บริษัท สวนสวยแลนด์สเคป จำกัด ติดตามรายการ "บ้านและสวน" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.30 น. ทางอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.facebook.com/BaanLaeSuanTV

ข่าวยอดนิยม