เชิญชวนเที่ยวประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เม.ย. นี้

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองพระประแดง จ.สมุทรปราการ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2560

ซึ่งเป็นประเพณีนี้ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี โดยได้สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่ ถือเป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป ตลอดทั้ง 3 วัน ระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย. นี้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ซึ่งมีกิจกรรมการละเล่นมากมาย อาทิ การประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย การละเล่นพื้นเมืองสะบ้ารามัญ การแสดงทะแยมอญ ชมการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง ชมการประดับไฟ แสง สี ณ อุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า ชมการแสดงดนตรีไทย จากศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองพระประแดง ชมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง สรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เล่นน้ำสงกรานต์ ชมขบวนแห่นก – แห่ปลา ชมขบวนแห่นางสงกรานต์ขบวนรถบุปผาชาติที่สวยงามตระการตา และชมพิธีปล่อยนกปล่อยปลา

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร “เข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย” ได้ที่กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ชั้น 5 ตั้งแต่วันนี้ถึง 18 เม.ย. เท่านั้น หรือสอบถามโทร 02 – 463 – 4841

 

keyboard_arrow_up