เปิดตำนาน “งานโฮ้ล” พิธีศักดิ์สิทธิ์ล่องเรือเจ้าพระยา

มัสยิดตะเกี่ยโยคิน ต.คลองตะเคียน จ.พระนครศรีอยุธยา คือสถานที่สุดท้ายที่ผู้แสวงบุญชาวไทยมุสลิมกลุ่มหนึ่งเดินทางมาจากทุกภาคของประเทศไทยเมื่อ 90 ปีก่อน เพื่อทำพิธีสักการะ และระลึกถึงบรมครูของ แซ็ค มูฮัมมัดอาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมสำคัญของงานโฮ้ล ที่จัดที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

ลูกหลานบรมครูที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านภูเขาทอง จะจัดงานทุกปีเป็นเวลา 3 วัน ปีนี้ตรงกับวันที่ 16 ถึงวันที่ 18 กันยายน โดยสองวันแรก จะเป็นการเลี้ยงเฉลิมฉลองเนื่องในวันครบรอบการอสัญกรรมของท่านแซ็ก มูฮัมมัดอาลี โดยผู้ที่จะมาแก้เหนียจ หรือแก้บน ได้จ้างมหรศพมาแสดง ส่วนพิธีกรรมทางศาสนาจะถูกจัดขึ้นในวันที่สาม ด้วยการเคลื่อนขบวนทางน้ำออกจากภูเขาทองไปยังมัสยิดตะเกี่ยโยคินในตอนกลางวัน ซึ่งห่างออกไป 5 กิโลเมตร และจะกลับมาสักการะร่างของท่านมูฮัมมัดอาลีอีกครั้งที่มัสยิดอาลียิดดาลอยน์ ภูเขาทอง ในตอนกลางคืน

คานหามนี้ เป็นพาหนะเมื่อครั้งท่านแซ็กมูฮัมมัดอาลีมีชีวิตอยู่ จะใช้โดยสารทางเรือเพื่อไปทำพิธีสักการะร่างของครูที่เคารพนับถือ นั่นก็คือท่านแซ็กอับดูลเลาะห์ อิบนี่ อิบรอยยีม / เมื่อท่านแซ็กมูฮัมมัดอาลี ถึงแก่อสัญกรรมไป พิธีกรรมนี้ จึงเป็นเสมือนการสืบทอดเจตนารมณ์ให้ดำเนินต่อไปนั่นเอง

keyboard_arrow_up