แอตต้ายื่นเรื่องขอความชัดเจน “ทัวร์ศูนย์เหรียญ”

วันนี้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว หรือแอตต้า เข้ายื่นหนังสือถึงกระทรวงท่องเที่ยวและเพื่อขอหารือถึงความชัดเจนการดำเนินธุรกิจของบริษัทนำเที่ยว หลังหลายบริษัทได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเข้นข้น โดยกรมการท่องเที่ยวชี้แจงว่าจะสร้างความเข้าใจให้กับบริษัทนำเที่ยวที่มีความกังวลว่า การดำเนินการทางธุรกิจของตนเอง รูปแบบไหนจะเข้าข่ายดำเนินกิจการจนผิดกฎหมาย

keyboard_arrow_up