“พ่อน้องบอส” ยื่นหนังสือนายกฯ ร้องช่วยดูแลออกมาตรการรับน้องปลอดภัย

นายอัมพรทอง เนื้อขาว บิดาของนายโชคชัย ทองเนื้อขาว หรือ น้องบอส นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะพาณิชย์นาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่มีอาการปอดติดเชื้อในระหว่างร่วมกิจกรรมการรับน้องของมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งออกระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับการรับน้องให้ชัดเจนและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการใช้ความรุนแรง หรือบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม เพื่อป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์และความสูญเสีย พร้อมขอให้กรณีของบุตรชายเป็นกรณีตัวอย่าง และขอให้เป็นกรณีสุดท้ายของความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการรับน้อง

keyboard_arrow_up