สรุปผลสอบ “ครูปาแก้ว” ผิดวินัยไม่ร้ายแรง

คณะกรรมการสอบสวนความผิดทางวินัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 31 สรุปผลสอบกรณี นายไพฑูรย์ แกลงกระโทก ครูพละศึกษา โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ที่ก่อเหตุปาแก้วใส่ นางสาวนฤดี จอดสันเทียะ หรือ น้องทราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จนได้รับบาดเจ็บใบหน้าผิดรูป

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ทั้งหมด เชื่อว่านายไพฑูรย์ ได้โยนแก้วน้ำใส่กลุ่มเด็กนักเรียนจริง แต่ไม่ได้มีเจตนาที่จะโยนไปถูกตัวน้องทราย

โดยมีพยานที่เป็นนักเรียนในห้องหลายคนยืนยัน เบื้องต้นคณะกรรมการสอบสวนวินัยจึงสรุปว่า นายไพฑูรย์ มีความผิดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แต่เป็นการกระทำความผิดทางวินัยไม่ร้ายแรง

จากนี้จะส่งผลการสอบสวนให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนโชคชัยสามัคคี เพื่อดำเนินการตั้งคณะกรรมการพิจารณาโทษความผิดทางวินัย ซึ่งบทลงโทษความผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะมีโทษตั้งแต่ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ไปจนถึงลดขั้นเงินเดือน โดยให้สรุปผลการพิจารณาโทษให้ทางต้นสังกัดรับทราบภายใน 15 วัน และยังให้คงคำสั่งย้ายนายไพฑูรย์ ไปช่วยราชการที่โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาต่อไปอย่างไม่มีกำหนด

ซึ่งทางต้นสังกัด จะพิจารณาเรื่องผลกระทบจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดอีกครั้ง จึงจะมีคำสั่งว่าจะให้ย้ายกลับหรือไม่

keyboard_arrow_up