สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยดีขึ้น!!

สถานการณ์หนี้ครัวเรือนประชาชนไทย วันนี้หอการค้าไทยได้รายงานว่า ไทยเริ่มปรับตัวดีขึ้นแม้จะมีการก่อหนี้ประมาณเฉลี่ยเกือบ 3 แสนบาทต่อครัวเรือน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานและเกษตรกร แต่พบว่าความสามารถในการผ่อนชำระมีมากขึ้นในรอบ 6 ปี เนื่องจากมาตรการแก้หนี้นอกระบบ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่น่าห่วงและสามารถควบคุมได้

keyboard_arrow_up