ใคร? เสี่ยงเป็นโรคไข้ซิกา

ไวรัสร้าย ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ดังนั้น 6 กลุ่มคนที่ยุงชอบกัดต้องระวัง!
1. คนที่เหงื่อออกมาก
2. คนที่ตัวร้อน (อุณหภูมิบริเวณผิวหนังสูง)
3. ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเพราะฮอร์โมนแตกต่างกัน
4. เด็กมากกว่าผู้ใหญ่ เพราะกลิ่นและลักษณะผิวหนัง
5. คนที่หายใจแรง เพราะคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ปล่อยออกมากับลมหายใจเป็นตัวดึงดูดยุง
6. คนที่ใส่เสื้อผ้าสีเข้ม

keyboard_arrow_up