ผู้ใช้รถไฟสายสีม่วงเพิ่ม 10%

รฟม. รายงานว่า ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ย 20,000 คนต่อวัน เพิ่มเป็นจำนวน 22,000 คนต่อวัน เพิ่มขึ้น 10% ซึ่งจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นนี้ถือเป็นผู้ใช้บริการในระยะแรก หลังจากที่มีการปรับอัตราค่าโดยสารเท่านั้น ทั้งนี้จำเป็นจะต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน โดยตั้งเป้าเพิ่มอยู่ที่ 30%

keyboard_arrow_up