เร่งฉีดพ่น สารเคมีกำจัดยุง จ.สุราษฎร์ธานี

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ที่โรงเรียนนานาชาติสุราษฎร์ธานี เพื่อตัดวงจรชีวิตยุงลาย รวมทั้งติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสซิกา

keyboard_arrow_up