“ตัวเงินตัวทอง” สวนลุมฯ ถึง จ.ราชบุรี โดยสวัสดิภาพ

ทันทีที่ไปถึง ตัวเงินตัวทอง ทั้ง 40 ตัว ต้องได้รับการฉีดยาถ่ายพยาธิ และ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ก่อนถูกปล่อยให้คลานลงบ่อเลี้ยงที่ถูกเตรียมไว้ โดยเป็นลักษณะบ่อดินที่มีกำแพงซีเมนต์รอบล้อม ภายในเป็นดินลูกรัง มีต้นไม้ปกคลุม และมีโพรงดินให้เหี้ยหลบอาศัย และแอ่งน้ำปูนซีเมนต์ขนาดเล็ก

ตัวเงินตัวทองชุดนี้ เป็นชุดที่ 3 ที่กรุงเทพมหานครจับ และย้ายออกจากสวนลุมพินี มอบให้สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสน ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อเลี้ยงดู ซึ่งนายวินันท์ วิระนะ หัวหน้าสถานี เชื่อว่าทั้ง 40 ตัว สามารถปรับตัวอยู่กับสถานที่แห่งนี้ได้ เหมือนกับ 2 ชุดแรกที่ถูกส่งมา ซึ่งทุกตัวยังอยู่ดี และหากรวมจำนวนทั้งหมด มีตัวเงินตัวทองอยู่ที่นี่แล้ว 203 ตัว

keyboard_arrow_up