โตเกียวผวาตรวจพบ “ไซยาไนด์” ปนเปื้อนตลาดปลา “ซึกิจิ” แห่งใหม่

สมาชิกพรรคโคเมอิของญี่ปุ่นนำทีมผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพน้ำในตลาดปลาโทโยสุ ซึ่งจะเป็นตลาดปลาแห่งใหม่ แทนที่ตลาดปลาซึกิจิอันโด่งดังของกรุงโตเกียว โดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบตัวอย่างน้ำที่ชั้นใต้ดิน และพบสารไซยาไนด์ปนเปื้อนในปริมาณ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในระดับที่ไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากตามกฎมาตรฐานทางสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นระบุไว้ว่าห้ามมีสารไซยาไนด์ปนเปื้อนในดิน

บริเวณก่อสร้างตลาดปลาแห่งใหม่เคยเป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตแก๊สของบริษัทโตเกียว แก๊ส โดยความกังวลว่าอาจมีสารพิษปนเปื้อนในชั้นดินทำให้แผนการเปิดตลาดต้องเลื่อนออกไปจากเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนพฤศจิกายนนี้

keyboard_arrow_up