กฎหมายใกล้ตัว : หลังจากคู่สามีภรรยาหย่ากัน เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องอุปการะบุตรจะฟ้องเรียกร้องค่าเลี้ยงดูได้หรือไม่ ?

ตราบใดที่บุตรอายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถฟ้องต่อศาลเยาวชนและครอบครัวได้ เพื่อเรียกร้องการส่งเสียค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรจนกว่าจะบุตรจะบรรลุนิติภาวะ

ทั้งนี้หากมีการฟ้องร้องโดยศาลจะต้องพิจารณาจากฐานเงินดือนรายรับ-รายจ่ายของจำเลย ซึ่งถือเป็นอำนาจของศาลเยาวชนที่จะผู้กำหนดค่าเลี้ยงดู เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เลี้ยงดูเด็กแต่อย่างใด

ติดตามชมรายการคลายทุกข์ชาวบ้าน ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.15 น. ช่องอมรินทร์ทีวี 34

 

keyboard_arrow_up