บรรยากาศเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560

บรรยากาศเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560
บรรยากาศเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560

บรรยากาศงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 ใน Theme “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง” ซึ่งจัดได้ว่าครั้งนี้จัดได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมา เสมือน “ยกเมืองไทย 77 จังหวัดมาไว้ในงานนี้”

ข้อแนะนำในการเดินทางไปในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2560 ครั้งที่ 37
แนะนำการเดินทางโดยรถสาธารณะจะสะดวกที่สุดค่ะ

งานนี้้ จัดวันนี้วันสุดท้ายถึง เวลา  22.00 น. ณ เกาะลอย สวนลุมพินี

ttt-1

ttt-2

ttt-3

ttt-4

ttt-5

ttt-6

ttt-7

ttt-8

ttt-9

ttt-10

ttt-11

ttt-12

ttt-13

ttt-14

ttt-15

ttt-16

ttt-17

ttt-18

ttt-19

ttt-20

ttt-21

ttt-22

ttt-23

ttt-24

ttt-25

ttt-26

ttt-27

ttt-28

ttt-29

ttt-30

ttt-31

ttt-32

ttt-33

ttt-34

ttt-35

ttt-36

ttt-37

ttt-38

ttt-39

ttt-40

ttt-41

ttt-42

ttt-43

ttt-44

ttt-45

ttt-46

ttt-47

ttt-48

ttt-49

keyboard_arrow_up