“ริชาร์ด เกียร์” นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ถวายราชสดุดีในหลวง ร.๙

“ริชาร์ด เกียร์” นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ถวายราชสดุดีในหลวง ร.๙
“ริชาร์ด เกียร์” นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ถวายราชสดุดีในหลวง ร.๙

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยพุทธคยา พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เมตตาให้นายริชาร์ด เกียร์ นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้ากราบสักการะ สนทนาธรรม ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่นายริชาร์ด เกียร์เคารพนับถือ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าเฝ้าองค์ทะไลลามะ สดับธรรมบรรยายที่กาลจักร นั่งสมาธิ ท่ามกลางมหาชนเกือบสองแสน ที่พุทธคยา บริเวณโพธิมณฑลสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

15871691_1195014897246525_114474234419748313_n

โดยในวันนี้นายริชาร์ด เกียร์ ได้ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม บำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เป็นประธานจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธปฎิมา จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยด้านหน้าพระบรมรูป ฟังพระสงฆ์สวดพระอภิธรรม ๗ คัมภัร์ และได้ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

15966218_1195014717246543_175381780976524136_n

ซึ่งนายริชาร์ด เกียร์ ได้กล่าวสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นพุทธมามกะ มีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงเข้ารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุและให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ทรงเป็นพระราชาที่ทรงมีพระปรีชาสามารถ ที่ทรงดูแลพสกนิกรของพระองค์ให้อยู่ดีกินดีกว่า ๔,๐๐๐ โครงการ ตลอดระยะเวลาในการครองราชย์ ๗๐ ปี เป็นราชาที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก

ก่อนที่นายริชาร์ด เกียร์ จะเดินทางกลับ พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ได้เมตตามอบพระพุทธเมตตา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และในการทำงาน

15966119_1195014683913213_8086570883378873776_n

15940388_1195014847246530_8500288091921749984_n

15940590_1195014883913193_8167027121043104_n

15873146_1195014787246536_8053074181297274789_n

ภาพจากเฟซบุ๊ก วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

keyboard_arrow_up