“ล้างแอร์ลดโลกร้อน” เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน

“ล้างแอร์ลดโลกร้อน” เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน
“ล้างแอร์ลดโลกร้อน” เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เชิญชวนประชาชนล้างเครื่องปรับอากาศลดโลกร้อน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงาน

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ มีความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศที่ด้อยประสิทธิภาพที่ไม่ได้ทำความสะอาดอาจทำให้มีฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกต่าง ๆ เข้าไปอุดตันทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนักก่อให้เกิดการกินไฟและเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ด้วยเหตุนี้ กฟน. จึงขอเชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ สามารถระบายความร้อนและทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น โดยในแต่ละปี กฟน. จะมีการจัดโครงการล้างแอร์ลดโลกร้อน ในราคาพิเศษเพียงเครื่องละ 300 บาท โดยในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน 25,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถขอรับบริการโดยสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทาง MEA Smart Life Application ที่สะดวก และรวดเร็ว นอกจากนี้แอพพลิเคชันดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้า ชำระค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ กฟน. ได้อีกด้วย ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ที่ App Store และ Google play หรือสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า MEA Call Center โทร  1130 ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก โดยมีการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน MEA Smart Life Application มากกว่าร้อยละ 50

นอกจากนี้ กฟน. แนะนำให้ประชาชนสามารถร่วมกันล้างแอร์​​ลดโลกร้อน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยติดต่อขอใช้บริการช่างล้างแอร์มืออาชีพใกล้บ้านท่าน รวมถึงใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟง่าย ๆ เพียงตั้งอุณภูมิที่เหมาะสม ประมาณ 26 องศาเซลเซียส เลือกใช้เครื่องใช้เครื่องปรับอากาศตามขนาดที่เหมาะสมแก่การใช้งาน และมีฉลากเบอร์ 5 ที่สำคัญคือหมั่นทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ จะสามารถช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

keyboard_arrow_up