แท็กซี่เหมาราคา รอสิ้นสภาพ

ตามที่มีผู้ร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ กรณีแท็กซี่ ทก 904 กทม. ปฏิเสธไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร และมีการแสดงกิริยาวาจาไม่สุภาพ ล่าสุด ‘นายสนิท พรหมวงษ์’ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า คนขับ ชื่อนายรื่น ดุจจะการ เป็นรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) ที่จดทะเบียนก่อนปี 2535 คือหมวดทะเบียน 1ท และ 2ท เดิม โดยปัจจุบันเป็นแท็กซี่หมวด ทก และ ทข เป็นสัญลักษณ์สีดำ-เหลือง ซึ่งเป็นรถยนต์รับจ้างที่ใช้รับส่งผู้โดยสารในลักษณะเหมาคัน ซึ่งรถกลุ่มดังกล่าวหากหลังจากนี้ ไม่ผ่านการตรวจสภาพของกรมการขนส่งทางบกตามเกณฑ์ ถือว่า “สิ้นสภาพ” โดยรถแท็กซี่รุ่นเก่าหมวดที่ไม่ติดมิเตอร์ อยู่ที่ 297 คัน ซึ่งกรมฯ กำหนดให้รถแท็กซี่จะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี

keyboard_arrow_up