แจงคณะ “ประวิตร” ใช้งบ 20 ล้านบาท! ไปราชการฮาวาย

จนขณะนี้ ยังไม่มีคำชี้แจงใดๆ ออกมาจากเจ้าตัว แต่ได้มอบหมายให้พลตรี คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็น 1ใน 38คนที่ร่วมคณะกับพลเอกประวิตร ไปมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐฯ ออกมาชี้แจง

โดยบอกว่า เอกสารคำนวณราคากลางค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปร่วมประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-สหรัฐฯ ระหว่าง 29 กันยายนถึง 2 ตุลาคม เป็นเอกสารจริง แต่ไม่ใช่เรื่องของเอกสารหลุด เป็นการปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการปกติ รวมทั้งข้อบังคับของป.ป.ช. และนโยบายรัฐบาลที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใส

การเช่าเหมาลำเส้นทางนี้ ยังไม่เคยกำหนดราคากลางมาก่อน จึงต้องให้บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประมาณค่าใช้จ่าย และเสนอหน่วยงานรัฐจัดทำเป็นราคากลาง ประกาศให้ทราบในเวปไซด์ หลังจากนี้ทางการบินไทยจะส่งบิลมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง โดยเชื่อว่าจะปรับลดลงมาได้ ไม่ใช่ยอด 20 ล้านบาทแน่นอน เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร เพราะราคาที่ประกาศไว้เป็นการประเมินอย่างสูงสุด

พลตรีคงชีพมองว่า เป็นเรื่องดีที่สังคมมีความตื่นตัว เรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการทำงานของภาครัฐมากขึ้น
ส่วนที่สังคมตั้งคำถามว่าคณะไปแค่ 38 คน ทำไมต้องเช่าเครื่องบินเหมาลำ พลตรีคงชีพแจกแจงว่า เป็นการเดินทางเป็นหมู่คณะที่มีกำหนดการแน่นอน ไม่มีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพฯ ไปฮาวาย หากจะซื้อตั๋วใช้บริการสายการบินพาณิชย์ทั่วไป ต้องต่อเครื่องบินหลายครั้ง และไม่ได้ทำการบินทุกวัน จึงไม่เหมาะสม ส่วนเครื่องบินของกองทัพอากาศ ก็ยังไม่พร้อม และไม่มีขีดความสามารถพอในเส้นทางนี้ เนื่องจากต้องใช้เวลาบินถึง 19 ชั่วโมง ลงเติมน้ำมันระหว่างเส้นทางถึง 2 ครั้ง จึงเลือกเช่าเครื่องบินเหมาลำจากการบินไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐด้วยกัน ที่มีความชำนาญ และมีบริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำอยู่แล้ว

เอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฮาวายของพลเอกประวิตร ถูกเปิดเผยในเว็บไซด์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีได้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม กรณีอื่นๆ ที่มีการเช่าเหมาลำไปต่างประเทศ ปรากฏว่า ตอนนายกรัฐมนตรีไปประชุมเอเชีย-ยุโรป หรืออาเซ็ม ที่เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี วันที่ 15-18 ตุลาคม 2559 เช่าเหมาลำการบินไทยไป 16 ล้านบาท ค่าอาหารและเครื่องดื่มระหว่างบิน อยู่ที่ 7 แสน 5 หมื่นบาท เทียบกับคณะพลเอกประวิตร ค่าอาหารอยู่ที่ 6 แสนบาท

หรือการเช่าเหมาลำ เมื่อครั้งพลเอกประยุทธ์ยกคณะรัฐมนตรีชุดย่อย ไปเยือนประเทศรัสเซีย วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 ก็ใช้งบ 21 ล้าน 1 แสนบาท

keyboard_arrow_up