กฟน. ส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟ

กฟน. ส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟ
กฟน. ส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟ

การไฟฟ้านครหลวง ส่งเสริมกิจกรรมประหยัดไฟ ที่ช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 20.5 ล้านหน่วย หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 83 ล้านบาท

การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน. จัดกิจกรรมกระตุ้นให้แต่ละองค์กรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า มอบรางวัลอาคารประหยัดพลังงาน MEA Energy Saving Building Awards 2016 ซึ่งปีนี้จัดประกวดในประเภทโรงเรียน และร้านสะดวกซื้อ

นายรุจ เหราบัตย์ (เห-รา-บัด) รองผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง เปิดเผยว่า โครงการ นี้เป็นโครงการระยะยาวที่กฟน.ทำต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 5 แต่ละปีจะมีการจัดประกวดอาคารประหยัดพลังงานในประเภทที่แตกต่างกันไป เน้นการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของพนักงานภายในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมกันในการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบอาคารประหยัดพลังงานระดับประเทศและในระดับสากล

สำหรับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานดีเลิศ คือโรงเรียนแจงร้อนวิทยา ที่เน้นจัดกิจกรรมให้ทั้งครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และเห็นคุณค่าของพลังงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 9ปี/ จนสามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้กว่า 290,000 บาท ตลอดการเข้าร่วมโครงการ และมีเงินเหลือไปพัฒนาส่วนอื่นๆ ของโรงเรียนให้เป็นประโยชน์ต่อไป

ส่วนร้านสะดวกซื้อคือ บริษัทเซ็นทรัล แฟมิลี่มาร์ท จำกัดผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อแฟมิลี่มาร์ท ซึ่งทั้ง 2 อาคารนี้ จะได้รับรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านครหลวงปีที่ 4 พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาท

ในปี 2560 กฟน.ยังเดินหน้าสานต่อโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารต่อไป ด้วยการจัดประกวดอาคาร 4 กลุ่มคือ โรงพยาบาล, โรงแรม, สำนักงาน และห้างสรรพสินค้า มีผู้สมัครเข้าร่วม 29 แห่ง โดยผู้ผ่านเข้ารอบจะได้รับตราสัญลักษณ์ กฟน. อาคารประหยัดพลังงาน และมีโอกาสเข้าประกวดในระดับที่ 2 เพื่อหาสุดยอดอาคารดีเลิศในปี 2560 ในแต่ละประเภทต่อไป

keyboard_arrow_up