พระสังฆราชองค์ที่ 20 กับจริยวัตรเรียบง่ายงดงาม

พระสังฆราชองค์ที่ 20 กับจริยวัตรเรียบง่ายงดงาม

พระสังฆราชองค์ที่ 20 กับจริยวัตรเรียบง่ายงดงาม
พระสังฆราชองค์ที่ 20 กับจริยวัตรเรียบง่ายงดงาม

ตอนนี้พุทธศาสนิกชนไทยหลายคนต่างปิติยินดี และปลาบปลื้มใจที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนา “สมเด็จพระมหามุนีวงศ์” เป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์จะทรงมีพระจริยวัตรงดงามเพียงใด ไปติดตามจากคลิปข่าวนี้กันค่ะ

keyboard_arrow_up