พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช
พุทธศาสนิกชนหลั่งไหลเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช

วันนี้เป็นวันแรกที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เปิดให้พุทธศาสนิกชนเข้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถ ซึ่งมีประชาชนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

keyboard_arrow_up