ต่างคนต่างคิด : ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น.

ต่างคนต่างคิด : ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น.

ต่างคนต่างคิด : ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น.
ต่างคนต่างคิด : ทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออก ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น.

ทุกคนมีสิทธิคิดต่าง ทุกคนมีสิทธิเห็นต่าง และทุกความคิดต่างเราจะคุยกันเพื่อหาทางออก  ติดตามชมรายการต่างคนต่างคิด ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.45 น.อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

keyboard_arrow_up