Green Sea Slug สัตว์ไร้กระดูกสันหลังที่สามารถ “สังเคราะห์แสง” ได้เหมือนกับพืช

อีกหนึ่งกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่สัตว์น้อยชนิดนักจะสามารถทำได้ นั่นการปรับตัวให้สามารถสร้างอาหารเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรที่โลกมอบให้ และนั่นคือความพิเศษของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า Green Sea Slug ทากทะเลที่มีหน้าตาและสีสันเหมือนกับใบไม้ แถมในร่างกายของมันยังประกอบด้วยสาหร่ายสีเขียวจำนวนมาก จนสามารถสังเคราะห์แสงเพื่อผลิตน้ำตาลที่เป็นพลังงานให้กับร่างกาย แถมยังมีปริมาณมากพอที่จะทำให้พวกมันไม่ต้องกินอาหารได้นานนับเดือน อย่างไรก็ตาม พลังงานที่ได้จากการสังเคราะห์แสงนี้ก็เพียงพอแค่ให้มันมีชีวิตได้เท่านั้น แต่ไม่มากพอจะทำให้มันขยายพันธุ์ได้ อีกทั้งการจะสังเคราะห์แสงได้นั้น พวกมันต้องอยู่ในจุดที่น้ำตื้นและมีความใสของน้ำระดับหนึ่ง ซึ่งปกติพื้นที่แบบนี้ก็มักมีทั้งอาหารที่พวกมันกินอยู่แล้ว แต่ถึงโอกาสในการสังเคราะห์แสงของมันจะมีน้อย หรือถูกนำมาใช้เมื่อสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการหาอาหารตามปกติ แต่สีเขียวบนร่างกายของมันก็ช่วยในการพรางตัวตามกองหินได้เป็นอย่างดีเช่นกัน ที่มา – boredomtherapy.com

keyboard_arrow_up