FAIR FIN FUN เปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างใน ‘เทศกาลนวัตกรรม’ ครั้งแรกในไทย!

เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม” ครั้งแรกในไทย ชวนสัมผัสประสบการณ์กับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย และนวัตกรรมระดับโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 คือการขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า ได้จัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เทศกาลนวัตกรรม” ที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน ได้แก่ การเทิดพระเกียรติ โซน “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่นำเสนอโครงการแกล้งดิน และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โซน “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ […]

keyboard_arrow_up