การไฟฟ้านครหลวง ร่วมสืบสาน 9 โครงการ ตามรอยพ่อ

กฟน. ร่วมสืบสาน 9 โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ 9 เดินตามรอยพระบาทในการปฏิบัติงานด้วยความสุจริต

keyboard_arrow_up