นายจ้างควรรู้! ห้ามให้ลูกจ้างขับขี่ยานพาหนะเกินวันละ 8 ชม. ทำโอทีไม่เกิน 2 ชม.

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างในกิจการขนส่งทางบกร่วมดูแลความปลอดภัย บนท้องถนน ห้ามให้ลูกจ้างขับขี่ยานพาหนะเกินวันละ 8 ชั่วโมง และ OT ไม่เกิน 2 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 26 มี.ค.61 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า ในช่วงนี้พบว่าเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิตจำนวนมาก สร้างความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สินมิอาจประเมินค่าได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย อาทิ ขับรถด้วยความเร็ว ประมาท และเสพสารเสพติด ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะใกล้ถึงวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ประชาชนจะเริ่มเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้คนขับรถต้องทำงานหนักมากขึ้น จึงอยากฝากเตือนไปยังนายจ้างสถานประกอบกิจการประเภทขนส่งทางบกกำกับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด โดยให้นายจ้างกำหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดการทำงานปกติของลูกจ้าง โดยทำงานได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง หากทำงานล่วงเวลาต้องไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หลังจากที่ลูกจ้างขับรถมาแล้ว 4 ชั่วโมง ต้องมีเวลาพักผ่อนติดต่อกันอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และในวันถัดไปห้ามให้ลูกจ้างเริ่มทำงานก่อนครบเวลา 10 ชั่วโมง หลังสิ้นสุดการทำงานของวันที่ล่วงมาแล้ว รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า งานในกิจการประเภทขนส่งทางบก โดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ […]

ทางเลือกใหม่ผู้ใช้แรงงาน! กสร.ปล่อยกู้ 12 ล้าน ลดภาระหนี้ลูกจ้าง-พนักงานรัฐวิสาหกิจ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อนุมัติเงินกู้กว่า 12 ล้าน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ใน สถานประกอบกิจการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ หนี้บัตรเครดิต ให้ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา ย้ำสถานประกอบกิจการรัฐวิสาหกิจ วันนี้ (21 ก.พ. 61) นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กสร.ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา เปิดโอกาสให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจกู้ยืมเงินผ่านกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน เพื่อนำไปให้ลูกจ้าง พนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย นำไปใช้ปลดเปลื้องภาระหนี้สินนอกระบบ หนี้บัตรเครดิต ตลอดจนนำไปพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัวและเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ได้มีมติอนุมัติเงินกู้ตามโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชา แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 2 แห่ง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน บริษัท ไลท์ออน อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด จำนวน 5.62 ล้านบาท และ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จำนวน 7 ล้านบาท รวมเป็นเงิน12.62 ล้านบาท มีผู้ใช้แรงงานได้รับประโยชน์รวม 997 […]

‘พล.ต.อ.อดุลย์’ สั่งเข้ม! กวดขันนายจ้างใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

รมว.แรงงาน สั่งเข้ม กรณีการใช้แรงงานบังคับในบริษัทโรงน้ำแข็งบางศรีเมือง เร่งกวดขันนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวอย่างผิดกฎหมาย กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเข้มแข็ง เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของแรงงาน เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ว่า วันนี้พลตำรวจเอกอดุลย์  แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้กระทรวงแรงงานเข้มงวดเกี่ยวกับการใช้แรงงานในลักษณะบังคับ และไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว จากกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รับการประสานจากมูลนิธิ LPN ว่า มีลูกจ้างหลบหนีมาขอความช่วยเหลือเนื่องจากทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้าง สภาพการจ้างไม่เป็นธรรม ภายในบริษัทโรงน้ำแข็งบางศรีเมือง 1999 จำกัด ต.บางศรีเมือง อ.เมือง จ.นนทบุรี ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็ง มีลูกจ้างทั้งหมด 23 คน ประกอบด้วย สัญชาติไทย 5 คน เป็นชาย 4 หญิง 1 สัญชาติกัมพูชา 11 คน เป็นชายทั้งหมด และสัญชาติลาว 7 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 2 […]

เตือนนายจ้าง! ห้ามหักค่าจ้าง-โอที ฝ่าฝืนเจอคุก 6 เดือน ปรับ 1 แสน

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างห้ามหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ลูกจ้าง ฝ่าฝืนมีโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ วันที่ 20 ก.พ.61 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ให้ความสำคัญกับการดูแลแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวในทุกด้าน เพื่อให้แรงงานทุกคนได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียม เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย ที่ผ่านมายังพบว่ามีสถานประกอบการบางแห่งมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการหักค่าจ้าง โดยมีการหักค่าจ้างจากลูกจ้างเพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าชุดทำงาน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย ในเรื่องนี้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้กำหนดห้ามนายจ้างหักค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดจากลูกจ้าง เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด เช่น ชำระค่าภาษี ชำระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น กรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติก็จะมีความผิดตามกฎหมายโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

แรงงานไทยแห่สมัครทำงานเกาหลีแน่น บัตรคิวหมดตั้งแต่ชั่วโมงแรก

วันที่ 2 ก.พ.61 การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 4 ที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบ EPS ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิต บรรยากาศคึกคัก มีผู้สมัครกว่า 4,000 คน เข้าแถวรับบัตรคิว เพื่อยื่นใบสมัครตั้งแต่เวลา 06.00 น ขณะที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เตรียมไว้เพียง 2,000 คิวต่อวันเท่านั้น โดยเปิดให้รับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 07.30 น.ที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้เป็นบัตรคิวสีเหลือง จำนวน 2,000 บัตร แจกจ่ายหมดไม่ถึง 2 ชั่วโมง นายอภิชาติ วงษ์กาฬสินธ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในแต่ละวันจะทำการแจกไม่เกิน 2,000 คิว โดยรับสมัครเฉพาะเพศชาย ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ จะรับสมัครเฉพาะเพศชาย ในส่วนของเพศหญิงจะเปิดรับสมัครและจ่ายบัตรคิวเฉพาะวันที่ 4 กุมภาพันธ์เท่านั้น โดยขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเตรียมหลักฐานในการสมัครให้พร้อม ผู้ที่มารับบัตรคิวในวันนี้อาจไม่ได้สมัครในวันนี้ จึงขอให้วางแผนการเดินทางด้วย ทั้งนี้หากบัตรคิววันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถูกผู้สมัครจองหมด […]

‘บัวแก้ว’ เตือนแรงงานไทยเดินทางเก็บผลไม้แถบสแกนดิเนเวียตรวจสอบเอกสารให้ชัด

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ ขอให้คนงานไทยที่จะเดินทางเข้าไปเก็บผลไม้ป่าในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย ให้ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการทำงาน วันที่ 2 ก.พ.61 นางสาว บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศ ขอแจ้งให้คนงานไทยหรือผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปรับจ้างเก็บผลไม้ป่าในช่วง เดือนกรกฎาคม – กันยายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนที่ผลไม้ป่าสุก ในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย หากบุคคลใดที่จะกระทำการดังกล่าว ขอให้เตรียมตัวอย่างเหมาะสมและมีข้อพึงระวัง เช่น ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะด้านการทำงาน เนื่องจากบางประเทศในแถบสแกนดิเนเวียไม่รับรองสถานะแรงงานให้แก่คนงานเก็บผลไม้ป่า อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมถึงการจ่ายเงินค่าแรงที่ยังไม่เป็นระบบ ขณะเดียวกันให้เข้ารับการอบรมจากกรมการจัดหางานและลงทะเบียนตามแบบแจ้งการเดินทางไปทำงานในต่างประเทศด้วยตนเอง ทั้งนี้ หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ติดต่อสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ

ก.แรงงาน เชื่อ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

รองปลัดกระทรวงแรงงาน ระบุ การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ จะส่งผลดีกับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 3 หมื่นล้านบาท   นางเพชรรัตน์ สินอวย รองปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ มีกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ว่าคณะกรรมการค่าจ้างจะต้องดูอะไรบ้างเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบให้ความสำคัญทางฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและสภาพเศรษฐกิจ ในภาพรวมของประเทศ ซึ่งการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ จะต้องไม่กระทบกับสภาพเศรษฐกิจ แต่จะต้องส่งเสริมให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ปัจจัยที่คณะกรรมการค่าจ้างจะต้องพิจารณา คือ ราคาสินค้า ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ ความสามารถของผู้ประกอบการ ต้นทุน สภาพเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดและภาพรวมของประเทศ ตลอดจนค่าจ้างในพื้นที่แต่ละจังหวัดเป็นอย่างไรบ้าง   ทั้งนี้ปัจจุบันมีแรงงานในระบบอยู่ 18 ล้านคน แต่ผู้ที่ได้รับค่าจ้างขั้นต่ำ ที่สถานประกอบการส่งรายชื่อมาจ่ายเงินสมทบแต่ละเดือน มีอยู่ 4 ล้านคน ที่จะได้รับการปรับค่าจ้างใหม่ตามจังหวัดที่ตนอื่นอยู่ วงเงินที่เพิ่มขึ้น 15,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างที่มีอายุงาน 2 ปีขึ้นไป ประมาณ 5.5 ล้านคน จะต้องได้รับการปรับฐานเงินเดือนให้สูงขึ้น วงเงิน 18,000 ล้านบาทต่อปี รวมวงเงินปรับเพิ่มทั้งสิ้น 33,000 ล้านบาท โดยเงินที่ปรับเพิ่มขึ้น […]

แรงงานเฮทั้งประเทศ! นายกฯ เห็นชอบปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ เริ่ม 1 เม.ย. นี้

วันที่ 30 ม.ค.61 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) รับทราบการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่คณะกรรมการค่าจ้างได้ประกาศออกมาโดยเป็นการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 8-20 บาทต่อวันทุกจังหวัดโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งจะทำให้มีค่าจ้างขั้นต่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 308-330 บาทต่อวัน โดยประกาศดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้กับราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ ซึ่งการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำครั้งนี้เพื่อสร้างความเสมอภาคให้กับสังคมเพราะผู้ใช้แรงงานไม่ได้ปรับค้างจ้างมาระยะหนึ่งแล้ว และเป็นการปรับตามความต้องการของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำขึ้น 8-20 บาทต่อวัน ในทุกจังหวัด แบ่งออกเป็น 7 ระดับ ได้แก่ 308 บาทต่อวันจำนวน 3 จังหวัด 310 บาทต่อวัน จำนวน 22 จังหวัด 315 บาทต่อวัน จำนวน 21 จังหวัด 318 บาทต่อวัน จำนวน 7 จังหวัด […]

ทำได้แค่ ‘กรรมกร-คนใช้’ แรงงานยันไม่นิ่งนอนปัญหาต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย

วันที่ 25 ม.ค.61 นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีปัญหาแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทย โดยอาชีพที่แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา สามารถทำได้มีเพียง 2 ตำแหน่ง คือ กรรมกร และผู้รับใช้ในบ้าน ซึ่งอาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ เช่น เข็นรถขายผลไม้ ขายอาหาร เป็นต้น เป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำ ซึ่งที่ผ่านมากรมการจัดหางานได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างด้าว โดยดำเนินการกวดขัน จับกุม และดำเนินคดีแรงงานต่างด้าวที่กระทำผิดมาอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2560 ได้ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยไปแล้วจำนวน 392 คน เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมา 365 คน ลาว 12 คน กัมพูชา 6 คน เวียดนาม 3 คน อินเดีย 4 คน และอื่น ๆ 2 คน ตรวจสอบนายจ้าง/สถานประกอบการ จำนวน 301 […]

‘บิ๊กฉัตร’ ยันเดินหน้าปราบประมงผิดกฎหมายจริงจัง คาด มี.ค.แจงอียูได้

รองนายกรัฐมนตรีระบุภายในเดือนมีนาคมนี้ จะสามารถแก้ปัญหาและตอบข้อสงสัยของ EU เรื่องการทำประมงผิดกฎหมายและแรงงานภาคประมง วันที่ 24 ม.ค.61 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ IUU ว่า รัฐบาลได้ดำเนินการมาโดยตลอด เช่นเดียวกับปัญหาแรงงานภาคประมง ซึ่งการแก้ปัญหาก็คืบหน้าไปมาก แต่ก็จะต้องแก้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งประเด็นที่ EU ยังติดค้างอยู่ยังเหลืออีกไม่กี่ประเด็น ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จได้ปลายเดือนมีนาคมนี้ เช่น กฎหมายระดับกระทรวง น่าจะแก้ไขเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ส่วนการติดตามเรือประมงที่ชำรุด สูญหาย ก็จะต้องมีเอกสารหลักฐานมายืนยันให้ชัดเจน โดยประเด็นข้อสงสัยทุกเรื่องน่าจะแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้  

ตร.โชว์ผลงานแถลงจับประมง-ค้ามนุษย์ผิดกฎหมาย 4,243 คดี ชงรัฐบาลนำเข้าประชุม EU

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลการปราบปรามประมงและการค้ามนุษย์ประมงผิดกฎหมาย ยึดเรือผิดกฎหมายกว่า 9,000 ลำ ช่วยเหยื่อต่างด้าวที่ถูกหลอกทำงานในเรือกลางทะเลได้กว่า 160 คน พร้อมทำสรุปผลการดำเนินงานส่งให้รัฐบาลเตรียมนำเข้าที่ประชุม EU เม.ย.นี้ วันที่ 24 ม.ค.61 พลตำรวจโท จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานปราบปรามประมงและการค้ามนุษย์ประมงผิดกฎหมาย แถลงผลการจับกุมประมงผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในการประมงช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2558 ถึง 18 มกราคม 2561 สามารถจับกุมได้ทั้งสิ้น 4,243 คดี ยึดเรือผิดกฎหมายแล้วกว่า 9,000 ลำ จากเรือประมงทั้งหมดกว่า 40,000 ลำ เป็นเรือประมงนอกน่านน้ำ 79 คดี เรือประมงไทยในน่านน้ำและเรือต่างชาติที่ทำผิดกฎหมาย 1,052 คดี เรือไม่ติดตั้งระบบติดตามเรือ หรือ VMS 2,020 คดี สามารถจับกุมสถานแปรรูปสัตว์น้ำผิดกฎหมายอีก 68 คดี และสามารถปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาคประมงทั้งบนบก และบนเรือได้อีก 85 คดี จับผู้ต้องหาได้กว่า 100 คน […]

‘อดุลย์’ เผย! ขึ้นค่าแรงสูงสุดในรอบ 5 ปี จ่อชง ครม.สัปดาห์หน้า วอนอย่าเอามาเคลื่อนไหวการเมือง

วันที่ 23 ม.ค.61 พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังคณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมและมีมติเมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา เรื่องปรับขึ้นค่าจ้างทุกจังหวัด ตั้งแต่ 5-22 บาท การปรับขึ้นค่าจ้างครั้งนี้ เพิ่มสูงขึ้นถึง 5% จัดว่าสูงที่สุดในรอบ 5 ปี ซึ่งเป็นการพิจารณาด้วยข้อมูลรอบด้านอย่างรอบคอบ โดยมีผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายนายจ้าง และภาครัฐ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิรวมอยู่ด้วย อีกทั้งรัฐบาลยังมีมาตรการต่างๆ ออกมารองรับผู้ได้รับผลกระทบต่อเนื่อง และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนนำเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า (วันที่ 30 ม.ค.) เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้จากการที่มีผู้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ทบทวนใหม่โดยปรับเท่ากันทั่วประเทศนั้น วอนอย่านำมาเคลื่อนไหวเชิงการเมือง ขอให้เคารพมติบอร์ดค่าจ้าง และร่วมกันเดินหน้าเพื่อประเทศชาติต่อไป

กสร.เตรียมส่ง จนท.แจง ‘นายจ้าง-ลูกจ้าง’ หลังปรับค่าแรงขั้นต่ำใหม่ หวั่นกระทบคนเดิม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับมือปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เตรียมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ทำความเข้าใจ ชี้แจงเหตุผล รับฟังปัญหานายจ้าง ลูกจ้าง พร้อมกำกับดูแลให้ปฏิบัติถูกต้อง วันที่ 19 ม.ค.61 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมกรรมค่าจ้างมีมติปรับค่าจ้างขั้นต่ำทั่วประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 นั้น กสร. เตรียมความพร้อมโดยได้สั่งการให้พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศเร่งลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และเข้าไปทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการ นายจ้าง และลูกจ้างเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างค่าจ้างตามอัตราที่ปรับเพิ่ม ตลอดจนชี้แจงเหตุผลการปรับค่าจ้างขั้นต่ำตามอัตราใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้มีผลกระทบต่อทั้งลูกจ้างเก่าและลูกจ้างใหม่ อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงก่อนที่ค่าจ้างขั้นต่ำอัตราใหม่จะมีผลบังคับใช้ กสร.จะมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและชี้แจง รวมไปถึงรับฟังปัญหาเพื่อให้โอกาสนายจ้างปรับตัว และเน้นการบริหารจัดการเพื่อช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างอยู่ได้ หลังจากที่อัตราค่าจ้างดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้วก็จะกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

แรงงานเตรียมเฮ! ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศสูงสุด 30 บาท คาดเริ่มใช้ 1 เม.ย.นี้

ที่ประชุมค่าแรงขั้นต่ำเคาะปรับขึ้นทั้งประเทศเฉลี่ยปรับ 315.97 บาท โดยปรับตั้งแต่ 5-22 บาท เตรียมเสนอเข้า ครม.สัปดาห์หน้า วันที่ 18 ม.ค.61 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานประธานคณะกรรมการในคณะกรรมการค่าจ้าง เปิดเผยถึงผลการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ โดยที่ประชุมมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศตั้งแต่ 5-22 บาท แบ่งเป็น 7 อัตรา คือ 1.อัตรา 308 บาท มี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา 2.อัตรา 310 บาท มี 22 จังหวัด คือ สิงห์บุรี ตรัง ลำปาง ลำพูน ตาก ราชบุรี ระนอง ชุมพร สตูล หนองบัวลำภู พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย เชียงราย อุทัยธานี ศรีสะเกษ […]

กสร. เตรียมยกร่างกม.แรงงานนอกระบบ เน้นส่งเสริมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า คณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ได้พิจารณาการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบในภาพรวม ซึ่งได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว รวม 4 ครั้ง จากการประชุมครั้งล่าสุด เมื่อเดือนกันยายน 2560 ที่ผ่านมา มีมติให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการคุ้มครองเป็นการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทและข้อเท็จจริงของแรงงานนอกระบบในประเทศไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า แรงงานนอกระบบ เป็นกลุ่มแรงงานที่มีความหลากหลาย ทั้งประเภทอาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ สถานที่ทำงาน ความเสี่ยง ความมั่นคง และสภาพปัญหาของแต่ละกลุ่ม ดังนั้นการดูแลกลุ่มดังกล่าวจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถี่ถ้วนเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งที่ผ่านมา กสร. มีกฎหมายที่ดูแลแรงงานนอกระบบ 3 กลุ่ม คือ ลูกจ้างทำงานบ้าน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 14 (พ.ศ.2555) ลูกจ้างในงานเกษตรซึ่งมิได้มีการจ้างงานตลอดทั้งปี ตามกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ.2557 และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 ทั้งนี้ กสร.จะเร่งผลักดันให้ขยายการดูแลแรงงานนอกระบบไปยังกลุ่มอื่น ๆ ต่อไป

ลุ้นต่อ! เลื่อนเคาะค่าแรงขั้นต่ำ 17 ม.ค. ‘ปลัดแรงงาน’ ยันมีผลสิ้นเดือนนี้แน่นอน

“ปลัดแรงงาน” ในฐานะประธานบอร์ดค่าจ้าง เผย มติที่ประชุม คกก.ค่าจ้าง ให้ฝ่ายเลขาฯ จัดทำข้อมูลมาพิจารณาใหม่อีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ เน้นพิจารณาจากปัจจัยสภาพของจังหวัด อาชีพรายได้ประชากร ดัชนีผู้บริโภค จำนวนนายจ้างสถานประกอบการ ประเภทกิจการ เพื่อให้เกิดความรอบคอบสอดคล้องกันมากที่สุด วันที่ 11 ม.ค.61 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการค่าจ้าง กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ว่า การพิจารณาตัวเลขค่าจ้างในวันนี้ยังไม่มีผลสรุป ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ฝ่ายเลขาฯ ไปจัดทำข้อมูลตัวเลขให้มีความชัดเจนตามข้อเสนอของคณะกรรมการ โดยจะนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 17 มกราคมนี้ เวลา 16.00 น. เนื่องจากในบางจังหวัดมีตัวเลขที่ยังไม่ชัดเจน บางจังหวัดมีการเสนอตัวเลขค่อนข้างสูงแต่พบว่ามีประชากรค่อนข้างน้อย คณะกรรมการจึงขอให้ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบมากขึ้น เพื่อให้แต่ละกลุ่มจังหวัดมีข้อมูลตัวเลขที่ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาจากรายได้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และดัชนีผู้บริโภค เพื่อพิจารณาตัวเลขให้มีความสอดคล้องกัน ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายเลขาฯ […]

บุกจับแรงงานกัมพูชา ชำแหละ ‘หมา’ ทำอาหาร พบหลักฐานคากะละมัง (คลิป)

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 60 เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลวกแดง จ.ระยอง พร้อมกำลังตำรวจชุดสายสืบและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ อ.ปลวกแดง บุกเข้าตรวจสอบบริเวณเพิงพักคนงานก่อสร้าง ม.2 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง หลังพลเมืองดีแจ้งว่ามีการทำทารุณกรรมสุนัข และนำคลิปขณะแรงงานกัมพูชากำลังทำการชำแหละสุนัขไว้ได้ เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุเป็นเพิงพักคนงาน พบผู้ต้องหายืนอยู่ใกล้กับปี๊บที่กำลังตั้งไฟอยู่ ตรวจสอบพบซากหัวสุนัขอยู่ภายใน เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายกีโกย กวง อายุ 20 ปี และนายเทน ทอน อายุ 34 ปี แรงงานกัมพูชา ที่กำลังยืนปรุงเนื้อสุนัขอยู่ พร้อมทั้งเข้าตรวจค้นภายในห้อง พบเนื้อสุนัขส่วนขาหลังวางอยู่ในกาละมังพร้อมเครื่องปรุง และชิ้นเนื้อส่วนอื่นอีกจำนวนหนึ่ง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินคดีในข้อหา ร่วมกันกระทำการอันเป็นการทารุณสัตว์โดยไม่มีเหตุอันควร จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าตนได้ร่วมกันนำสุนัขที่เลี้ยงไว้ในบริเวณที่พักอาศัยอยู่ มาทุบหัวจนตายจากนั้นจึงได้ช่วยกันนำไปชะแหละเพื่อนำมาประกอบอาหารรับประทานร่วมกัน ทั้งนี้ไม่ทราบว่าผิดกฎหมายประเทศไทย โดยเจ้าหน้าที่นำตัวส่ง สภ.ปลวกแดง เพื่อดำเนินคดีต่อไป

“ทนายสงกานต์” มอบหลักฐานโยงค้ามนุษย์เพิ่ม หลังแรงงานไทยถูกลอยแพที่ดูไบ

“ทนายสงกานต์” พร้อมแรงงานผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปขายแรงงานที่ดูไบ เข้าพบผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อมอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบสำนวนคดีในการดำเนินการเอาผิดผู้เกี่ยวข้อง วันที่ 13 พ.ย.60 นายสงกานต์ อัจฉริยะทรัพย์ ทนายความ นำกลุ่มแรงงานชาวไทย 61 คนที่เดินทางกลับจากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หลังถูกหลอกไปขายแรงงานที่เมืองดูไบ เข้าพบ พล.ต.ท.สุทธิพงษ์ วงศ์ปิ่น ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อมอบคลิปวิดีโอลับและเสียง ให้พนักงานสอบสวนประกอบสำนวนคดีในการพิจารณาดำเนินคดีอาญา หากพบการกระทำความผิดในฐานค้ามนุษย์และความผิดอื่นๆ ก่อนหน้านี้ได้เคยเข้าร้องทุกข์กับผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มบริษัท กลุ่มบุคคล ที่ทำสัญญาจ้างคนไทยกว่า 130 คน ไปทำงานช่างเชื่อมรายได้สูงที่กรุงดูไบ เมื่อกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เมื่อไปถึงกลับถูกยกเลิกสัญญาจ้างและลอยแพ รวมทั้งให้ตรวจสอบว่าเข้าข่ายการค้ามนุษย์หรือไม่ นายอนัน สืบนันตา หนึ่งในกลุ่มแรงงานชาวไทย บอกว่า ระหว่างที่ถูกบริษัทนายจ้างลอยแพอยู่ที่ดูไบ แรงงานไทยทั้งหมดกว่า 130 ชีวิติ ต้องอยู่กันอย่างยากลำบาก ไม่มีแม้หน่วยงานใดหรือบริษัทนายจ้างเข้ามาดูเเล แม้ขณะนี้มีแรงงานชาวไทยกว่า 60 คน ที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีแรงงานชาวไทยอีกกว่า 30 คน ที่ยังไม่สามารถเดินทางกลับมาได้ ซึ่งการเดินทางมาวันนี้ ก็เพื่อเรียกร้องขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือและให้ความยุติธรรมกับกลุ่มแรงงานทั้งหมด ด้านพลตำรวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชัย รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า […]

keyboard_arrow_up