อึ้ง! พบแฝด 28 คู่ ในโรงเรียนกลางเมืองตรัง ครูรับ บางครั้งงงเด็กหน้าเหมือน

วันที่ 26 ก.ย. 61 ที่โรงเรียนอนุบาลตรัง เลขที่ 32 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง น.ส.อตินุช สรรเกียรติกุล ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนอนุบาลตรัง เผยว่า ในปีการศึกษา 2561 นักเรียนคู่แฝดของโรงเรียนอนุบาลตรัง ตั้งแต่ระดับชั้น อ.2 – ป.6 รวมแล้วมีจำนวน 20 คู่ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีมากที่สุดใน จ.ตรัง เนื่องจากการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมงานวิวาห์ใต้สมุทรที่ทางหอการค้าร่วมกับจ.ตรัง ได้จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร และเชิญชวนให้นักเรียนคู่แฝดของแต่ละสถานศึกษาไปร่วมกิจกรรม โดยการนำหน้าขบวนคู่บ่าวสาวก็มักจะพบเห็นว่า โรงเรียนอนุบาลตรังจะพบเด็กแฝดเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด จากการสำรวจคู่แฝดในโรงเรียนอนุบาลตรังนั้นจะมีทั้งคู่แฝดที่เป็นหญิงล้วน คู่แฝดชายล้วน และก็คู่แฝดที่เป็นทั้งชายและหญิงคู่กัน แต่ถ้าในอดีตจะพบว่านักเรียนคู่แฝดที่เคยมีมาจะมีถึงแฝด 3 เลยทีเดียว ซึ่งที่ผ่านมาเคยมีนักเรียนคู่แฝดมากที่สุด ถึง 28 คู่ ในเรื่องของการรับนักเรียนแฝดเข้าเรียนนั้น โรงเรียนอนุบาลตรังได้ดำเนินนโยบายตามกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสพฐ.ได้กำหนดให้นักเรียนในช่วงยุคหลังมา มีการจับสลากเข้าเรียนต่อ ซึ่งนักเรียนจะจับสลากตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 แต่ในส่วนของนักเรียนคู่แฝดนั้นเข้ามาจับสลากเข้าเรียนต่อ นักเรียนก็จะต้องจับสลากทั้งคู่ แต่ถ้าในกรณีที่เด็กคู่แฝดคนหนึ่งจับได้และนักเรียนคู่แฝดอีกคนหนึ่งจับไม่ได้ ทางโรงเรียนอนุบาลตรังได้มีการตั้งเงื่อนไขพิเศษขึ้นมาว่า เราจะรับนักเรียนทั้งคู่เข้าเรียนเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดการแยกจากกัน แต่ถ้ากรณีที่นักเรียนคนหนึ่งจับสลากไม่ได้และอีกคนก็จับไม่ได้ด้วยเช่นกัน […]

keyboard_arrow_up