เที่ยว ‘บ้านวิชาเยนทร์’ เคาะประตูบ้านพักคอนสแตนติน ฟอลคอน

คุณนายจ่ายตลาด ยังเทีี่ยวกันอยู่ที่จ.ลพบุรี หลังจากที่ได้ไปชื่นชมความยิ่งใหญ่ โอ่อ่าของ วังนารายณ์ หรือ หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (อ่านเพิ่มเติม สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ ‘พระนารายณ์ราชนิเวศน์’ วังโปรดสมเด็จพระนารายณ์) เราก็เดินต่อมาอีกหน่อยเพียง 200 เมตร เพื่อชม บ้านวิชาเยนทร์ หรือบ้านหลวงรับราชทูต ที่คนไทยคุ้นหูและเรียกกันติดปากว่า บ้านฟอลคอน กับไกด์กิตติมศักดิ์คนเดิม คุณนายเปิ้ล จุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดและภรรยาท่านผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี บ้านวิชาเยนทร์ หรือบ้านหลวงรับราชทูต ตั้งอยู่ที่ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นบ้านพักของ คอนสแตนติน ฟอลคอน หรือ เจ้าพระวิชาเยนทร์ ชาวต่างชาติที่เข้ามารับราชการในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แห่งอาณาจักรอยุธยา โดยสร้างขึ้นเพื่อต้อนรับคณะทูตที่เข้ามาประเทศไทยชุดแรก เมื่อปี พ.ศ. 2218 ทางทิศตะวันตกของบ้านพักแห่งนี้ เป็นกลุ่มอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐ และอาคารชั้นเดียว ลักษณะแคบ-ยาว ถือเป็นส่วนที่พักของพระยาวิชาเยนทร์ มีหอระฆังและโบสถ์ของศาสนาคริสต์ ทางทิศตะวันออกเป็นที่พักของคณะทูตจากประเทศต่างๆ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ภายในบ้านวิชาเยนทร์ มีโรงอาบน้ำที่โออ่า เป็นโรงอาบน้ำร้อน-น้ำเย็น มีโรงครัวขนาดใหญ่ สำหรับนางมารี กีมาร์ หรือท้าวทองกีบม้า ภรรยาของคอนสแตนติน ฟอลคอน ผู้คิดค้นขนมไทยหลายชนิด […]

สัมผัสความสวยงามยิ่งใหญ่ ‘พระนารายณ์ราชนิเวศน์’ วังโปรดสมเด็จพระนารายณ์

อาตุ่ย พุทธชาด พงศ์สุชาติ พาเยือนเมืองละโว้ เที่ยว วังนารายณ์ หรือ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสาตร์ที่ไม่ควรพลาดของจ.ลพบุรี สัมผัสความสวยงาม ยิ่งใหญ่ ทันสมัยของสถาปัตยกรรมเมื่อกว่า 350 ปีก่อน กับไกด์กิติมศักดิ์ คุณนายเปิ้ล จุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดและภรรยาท่านผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์  ตั้งอยู่อ.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี การเดินทางให้วิ่งตรงไปตามถ.พระปรางค์สามยอดผ่านถนนวิชาเยนทร์ เลี้ยวซ้ายตรงถนนสุรสงคราม วิ่งตรงไปเรื่อยๆ จะพบพระนารายณ์ราชนิเวศตั้งอยู่ทางขวามือ โดย สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์ที่ 27 แห่งอาณาจักรอยุธยา โปรดให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2209 เปรียบเหมือนเป็นบ้านหลังที่ 2 และเป็นวังที่สมเด็จพระนารายณ์ฯ ทรงโปรดปรานมาก แต่หลังจากที่พระองค์ทรงสวรรคตก็ถูกปล่อยร้าง จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 มาพบและสั่งบูรณะปฏิสังขรณ์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ด้วยกัน คือเขตพระราชฐานชั้นนอก ประกอบไปด้วย อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก แหล่งน้ำของพระราชวัง สิบสองท้องพระคลังซึ่งเชื่อว่าถูกใช้เป็นคลังสินค้าและสถานที่เก็บของมีค่าต่างๆ ตึกพระเจ้าเหา ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูป สันนิษฐานว่า คำว่า […]

keyboard_arrow_up