“พระเต้าเบญจคัพภ์” เครื่องราชูปโภคในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระเต้าเบญจคัพภ์ เป็นเครื่องราชูปโภคสำหรับบรรจุน้ำพระพุทธมนต์และน้ำเทพมนตร์ [เทบ-พะ-มน] ถวายพระมหากษัตริย์สรงพระมุรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และใช้บรรจุน้ำพระพุทธมนต์ถวายพระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาในแต่ละปี พระเต้าเบญจคัพภ์มีหลายองค์ ทำด้วยศิลาสีต่าง ๆ พระเต้าเบญจคัพภ์องค์หนึ่งคือ พระเต้าเบญจคัพภ์รัชกาลที่ ๔ ภายในแบ่งเป็น ๕ ห้อง ตรงกลางทำเป็นดอกไม้ ๕ กลีบทำด้วยทองคำ แต่ละกลีบประดับด้วยอัญมณีสีแดง เหลือง ขาว ดำ และเขียว อย่างที่เรียกว่า “เบญจรงค์” ใต้ดอกไม้มีก้านทองคำ ๕ ก้าน แต่ละก้านจารึกพระนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ คือ พระกกุสันโธ [พระ-กะ-กุ-สัน-โท] พระโกนาคม พระกัสสปะ พระโคดม และพระศรีอาริยเมตตรัย [พฺระ-สี-อา-ริ-ยะ-เมด-ไตฺร] เสียบลงในพระเต้าแต่ละห้อง พระเต้าเบญจคัพภ์ ๒ องค์ ได้แก่ พระเต้าเบญจคัพภ์รัชกาลที่ ๑ และพระเต้าเบญจคัพภ์โมราแดงรัชกาลที่ ๕ ภายในไม่แบ่งเป็นห้อง ๆ แต่มีแผ่นทองคำรูปกลม ๕ แผ่น จารึกพระนามพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ […]

keyboard_arrow_up