‘อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ’ พื้นที่สีเขียวต้นแบบที่ดี

เปลี่ยนบรรยากาศออกไปนอกบ้าน กับสถานที่ที่มีความน่าสนใจอย่าง อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สวนสมุนไพรแห่งการเรียนรู้ สถานที่แห่งนี้รวบรวมสมุนไพรไว้กว่า 800 ชนิด บนพื้นที่กว่า 140 ไร่ ซึ่งสวนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายานี่เอง ใครที่มาเดินชมสวนแห่งนี้ ก็จะได้รับงอบใส่กันแดดกันร้อนให้ฟรีๆ เป็นที่ระลึกอีกด้วย สำหรับที่มาที่ไปของสวนสมุนไพรแห่งนี้ เดิมทีแล้วมหาวิทยาลัยมหิดลเอง ก็ทำเรื่องเกี่ยวกับยาอยู่แล้ว สมุนไพร ก็เป็นส่วนหนึ่งของยา เป็นยาที่เป็นภูมิปัญญาของไทย แต่คณะเภสัชฯ ไม่มีพื้นที่ปลูกสมุนไพร เมื่อตอนที่สร้างมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 คณะเภสัชฯ จึงได้ขอพื้นที่ 12 ไร่ เพื่อปลูกสมุนไพร ให้นักศึกษาเภสัชได้เรียนรู้ จากนั้นก็ได้สะสมสมุนไพรเรื่อยมา ครั้งนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และได้รับชื่อ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ นามอันเป็นมงคลจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในในหลวง รัชกาลที่ ๙ หลังจากที่เปิดได้ 12 ไร่ นอกจากที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้แล้ว ประชาชนภายนอกก็อยากเข้ามาดูด้วย จึงได้เปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปด้วย ต่อจากนั้น มหาวิทยาลัยเริ่มเล็งเห็นว่าสมุนไพรเริ่มแน่นพื้นที่ จึงขยายเป็น 38 […]

keyboard_arrow_up