“จิ้งหรีด” โปรตีนแห่งอนาคต สัตว์เศรษฐกิจน่าเลี้ยงของไทย

จิ้งหรีด เป็นแมลงจำพวกหนึ่ง อยู่ในวงศ์ Gryllidae ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นวงศ์ย่อยต่างๆ ที่สามารถพบได้ในทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร้อนชื้น พบแล้วประมาณ 900 ชนิด ในประเทศไทยสามารถพบจิ้งหรีดได้ทั่วทุกภูมิภาค เป็นแมลงที่กินอาหารได้หลายชนิด และมักออกหากินในเวลากลางคืน โดยจะอาศัยขุดรูอยู่ในดินหรือทรายที่พุ่มหญ้า จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่มีขนาดลำตัวปานกลางเมื่อเทียบกับแมลงโดยทั่วไป มีปีก 2 คู่ คู่หน้าเนื้อปีกหนากว่าคู่หลัง ปีกเมื่อพับจะหักเป็นมุมที่ด้านข้างของลำตัว ปีกคู่หลังบางพับได้แบบพัดสอดเข้าไปอยู่ใต้ปีกคู่หน้า ปากเป็นชนิดกัดกิน หัวกับอกมีขนาดกว้างไล่เลี่ยกัน ขาคู่หลังใหญ่และแข็งแรงใช้สำหรับกระโดด ตัวผู้มีอวัยวะพิเศษสำหรับทำเสียงเป็นฟันเล็ก ๆ อยู่ตามเส้นปีกบริเวณกลางปีก ใช้กรีดกับแผ่นทำเสียงที่อยู่บริเวณท้องปีกของปีกอีกข้างหนึ่ง อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นที่รู้จักกันดีของจิ้งหรีด ขณะที่ตัวเมียจะไม่สามารถทำเสียงดังนั้นได้ และจะมีอวัยวะสำหรับใช้วางไข่เป็นท่อยาว ๆ บริเวณก้นคล้ายเข็ม เห็นได้ชัดเจน จิ้งหรีดถือเป็นแมลงที่เป็นศัตรูพืชอย่างหนึ่ง แต่ก็มีความเกี่ยวพันธ์กับมนุษย์ในแง่ของเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมาอย่างยาวนาน ในหลายวัฒนธรรม ในหลายประเทศ มีการเลี้ยงจิ้งหรีดเพื่อฟังเสียงร้อง และเลี้ยงไว้สำหรับการกัดกัน โดยถือว่าเป็นแมลงจำพวกหนึ่งที่สามารถนำมาต่อสู้กันได้อย่างด้วงกว่าง อีกทั้งยังปรากฏในนิทานอีสปในเรื่อง มดกับจิ้งหรีด เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ในปัจจุบัน ยังนิยมใช้เพื่อการบริโภคเป็นอาหาร และใช้เป็นอาหารสัตว์ จึงมีการส่งเสริมให้เลี้ยงจิ้งหรีดในฐานะเป็นสัตว์เศรษฐกิจ โดยนิยมเลี้ยงกันในบ่อปูนซีเมนต์วงกลม โดยมีแหล่งใหญ่อยู่ที่อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

เกินจินตนาการ! รวมภาพยานพาหนะที่คนเมื่อกว่า 100 ปีก่อนเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงในอนาคต

อย่างที่หลายคนเชื่อว่า ‘จินตนาการนั้นสำคัญยิ่งกว่าความรู้ง เพราะความคิดที่ไม่สิ้นสุดของมนุษย์นั้นคือจุดเริ่มต้นของการสร้างสิ่งแปลกใหม่ที่ไร้ขอบเขต อย่างเช่นยานพาหนะในโลกอนาคตที่ถูกวาดขึ้นโดยผู้คนจากอดีตเมื่อว่า 100 ปีก่อน ที่เชื่อว่ามันจะถูกสร้างขึ้นมาจริงๆ สักวันหนึ่งในอนาคต ส่วนจะเป็นสิ่งประดิษฐ์แบบไหนและมีภาพไหนบ้างที่ถูกสร้างขึ้นมาจริงๆ ลองไปดูพร้อมกันเลย ที่มา – klyker.com

หรือว่านี่จะเป็นบ้านเมืองของพวกเรา ที่อาจเกิดขึ้นในอีกเกือบ 100 ปีข้างหน้า

อย่างที่เราๆ คงทราบกันดี ว่าโลกทุกวันนี้มีปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่ทำให้หลายๆ ฝ่ายวิเคราะห์ไปในทิศทางต่างๆ กันออกไป แต่ส่วนใหญ่มักจินตนาการถึงโลกที่มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับการอยู่อาศัยอีกต่อไป แต่ถึงจะมีข้อมูลที่ว่าเปิดเผยมาเท่าไหร่ จากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็ยืนยันได้ว่ามนุษย์เราสามารถหาทางออกให้ตัวเองได้เสมอ อย่างเช่นรูปร่างของบ้านเมืองในปี ค.ศ. 2116 ที่อาจจะมีรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เมื่อมนุษย์ได้สร้างสิ่งต่างๆ เพื่อเตรียมเผชิญกับสภาพอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจนยากเกินจะคาดเดาได้ ไม่มีใครรู้ว่าโอกาสที่น้ำจะท่วมโลกจนเมืองใหญ่ต้องจมอยู่ใต้น้ำนั้นมีมากแค่ไหน แต่ก็ไม่แน่ว่ามนุษย์เราอาจสร้างโดรนขนาดยักษ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้เป็นเรือชูชีพสำหรับอยู่ในโลกที่หันไปทางไหนก็มีแต่น้ำ หรือบางทีเราอาจไม่คิดฝืนชะตากรรมเรื่องน้ำท่วมโลก แต่ปรับตัวโดยการย้ายถิ่นฐานจากบนดิน ลงไปสร้างเมืองอยู่ใต้น้ำแทน และก็ไม่แน่ว่ามนุษย์เราอาจจะยอมแพ้ต่อภัยธรรมชาติบนโลก และเตรียมอพยพไปอยู่ในดาวดวงอื่นอย่างเช่น บนดวงจันทร์ หรือดาวอังคาร เป็นการชั่วคราว เพื่อรอให้สักวันนึงโลกของเราฟื้นตัวและเดินทางกลับมายังบ้านเกิดของมวลมนุษยชาติอีกครั้ง แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันว่า…โลกของเราอาจไม่เจอเรื่องร้ายๆ อะไรเลยก็ได้ และทำให้มนุษย์มีโอกาสพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับการอยู่อาศัยในโลกใบให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น และบางทีเราอาจจะสร้างเทคโนโลยีสุดไฮเทคต่างๆ ที่โลกทุกวันนี้ได้แค่ฝัน ให้กลายเป็นจริงขึ้นมาก็ได้  

อยากรู้อนาคตไม่ต้องดูดวง!? ส่อง ‘ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี’ ที่กำหนดว่า ‘คนไทย’ จะเดินไปทางไหน

หลังจากถูกเก็บเงียบเป็นความลับขั้นสุดยอดมานานกว่า 2 ปี ในที่สุดรัฐบาลได้เปิดเผยร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ออกสู่สาธารณะเป็นครั้งแรก ผ่านทางเว็บไซต์ nesdb.go.th ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารจำนวน 124 หน้า โดยแบ่งเป็นหมวดต่างๆ คือ 1.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จากข้อมูลพบว่า เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติที่มี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยความสำคัญของร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นั้นอยู่ที่การบังคับรัฐบาลและหน่วยงานในอนาคตต่อไปอีก 20 ปีให้ต้องปฏิบัติตาม ไม่เช่นนั้นจะมีโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา อีกทั้งผู้ที่จะมายกร่างดังกล่าวนั้นจะคือ กรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีมีการแต่งตั้งมาแล้ว 29 คน จากโควต้าทั้งหมด 35 คน อาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว แต่เมื่อมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวแล้ว จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศไปจนถึงอนาคตในอีก […]

ความเจริญที่ถูกทิ้งร้าง! เผยสภาพ Kangbashi เมืองแห่งอนาคตของจีน ที่แทบไม่มีผู้คนมาอยู่อาศัย

ไม่เพียงจะมีพื้นที่ประเทศกว้างใหญ่มากเท่านั้น แต่จีนยังจัดว่ามีประชากรมากที่สุดในโลกด้วย จึงไม่แปลกหากประเทศที่จะมีแผนการขยายตัวพื้นที่อยู่อาศัยใหม่ๆ ให้เพื่อรองรับประชากรที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ใช่ว่าทุกเมืองที่รัฐบาลสร้างขึ้นมาใหม่นั้น จะกลายเป็นแหล่งอยู่อาศัยของผู้คนเสมอไป อย่างเช่นกรณีของเมืองใหม่ Kangbashi หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Ordos New Town หรือเมืองแห่งอนาคตของจีน ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นปี 2000 แต่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมล้ำสมัย และอาคารที่พักอาศัยซึ่งสามารถประชากรได้กว่า 1 ล้านคน แม้จะฟังเหมาะแก่ที่จะให้ใครสักคนมาลงหลักปักฐาน แต่เนื่องจากเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยงบประมาณที่สูงมาก เพราะต้องการให้สมกับเป็นเมืองแห่งอนาคต จึงทำให้การเก็บภาษีและค่าครองชีพในเมืองนี้สูงตามไปด้วย จึงทำให้มีประชาชนจำนวนมากที่ย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นาน ตัดสินใจย้ายออกจากเมืองไป จนทำให้ทุกวันนี้ทั้งเมืองเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแรงงานบางส่วนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ เท่านั้นที่ยังอาศัยอยู่ ที่มา – businessinsider.com

9 ไอเทมไอเดียเจ๋งที่ยังไม่มีจริง แต่คุณคงอยากมีไว้เป็นของตัวเองสักชิ้น

ย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อน ก็ไม่มีใครคิดว่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้ๆ กันอยู่นี้ จะพัฒนาไปไกลจนสามารถเป็นทั้งกล้องถ่ายรูป ทีวี และช่องทางที่พาเราไปเจอสิ่งใหม่ที่มีในโลกโซเชียลมีเดียได้ จนทำให้อดคิดไม่ได้เหมือนกันว่าถ้าสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นใหม่บ้าง พวกมันจะล้ำสมัยและอำนวยความสะดวกให้เราได้ขนาดไหน…เห็นแล้วก็อยากให้จริงๆ เหมือนกันนะเนี่ย ส้อมสำหรับกินพิซซ่าที่ลืมเรื่องมือเปื้อนไปได้เลย มีดหั่นเนยที่ทำให้คุณทาเนยได้ง่ายยิ่งขึ้น เครื่องปิ้งขนมปังที่ทำให้คุณไม่ต้องกังวลว่าขนมปังจะเกรียมไม่เท่ากัน หมดปัญหาการเดินในที่มืดไปได้เลย ร่มไอเดียเจ๋งๆ ที่ทำให้ไม่ต้องกังวลว่าจะเปียก และมองทางไม่เห็น ถุงนอนสำหรับฟุบบนโต๊ะ ประตูบ้านที่เป็นโต๊ะเล่นปิงปองได้ แฟลชไดร์ฟแบบป้องกันคนล้วงข้อมูล ที่เปิดไวน์ไอเดียเก๋ๆ ที่เป็นพัดลมตั้งโต๊ะในตัวด้วย

keyboard_arrow_up