ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ตานี ประท้วงผู้บริหาร หลังมีโครงการเปลี่ยน ‘หาดเลน’ ให้เป็น ‘ป่าชายเลน’

อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ได้รับความสนใจในแวดวงกลุ่มคนอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อเพจเฟซบุ๊กชื่อ ชมรมอนุรักษ์ฯ ม.อ.ตานี ได้โพสต์ภาพและข้อความประท้วงการตัดสินของทางผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้ริเริ่มทำโครงการปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ที่เป็นหาดเลน บริเวณด้านหลังมหาวิทยาลัย โดยกลุ่มนักศึกษาได้ให้เหตุผลว่า ทางมหาวิทยาลัยเข้าใจผิดคิดว่าหาดเลนคือ ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม และยังได้บอกถึงความสำคัญของหาดเลนที่รองรับนกอพยพต่างๆ และเป็นแหล่งที่พบนกหายากที่พบเจอในพื้นที่นี้พื้นที่เดียว ทั้งนี้ จากข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้อธิบายว่าหาดเลนหรือหาดโคลนนั้น เป็นพื้นที่ที่มีความลาดชันน้อยจึงเกิดการตกตะกอนของดินตะกอนขนาดเล็กซึ่งอุดมด้วยอินทรีย์สาร ทำให้เหมาะต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ประเภทข้อปล้อง และหอยกับปูหลายชนิด ซึ่งเป็นอาหารของนกทะเลที่หากินตามชายหาด ทั้งยังจัดเป็นระบบนิเวศน์อีกรูปแบบหนึ่ง ที่อยู่นอกแนวป่าชายเลนออกไป และมีความหลากหลายทางชีววิทยาต่างกันด้วย

keyboard_arrow_up