อมรินทร์ทีวีคว้ารางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ‘ช่อสะอาด 2019’ จาก ป.ป.ช.

ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต หรือ “รางวัลช่อสะอาด 2019” สาขารายการโทรทัศน์ ให้อมรินทร์ทีวี สำหรับการมอบรางวัลด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 “NACC Awards 2019” หรือ รางวัลช่อสะอาด มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชู สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล กลุ่มบุคคล หรือหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุน หรือส่งเสริมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้วยการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการเผยแพร่ข่าวสารเพื่อการสร้างค่านิยมสุจริตและต่อต้านการทุจริต เพื่อช่วยกันปลุกจิตสำนึกประชาชนให้สนับสนุนการต่อต้านการจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการสร้างกระแสให้คนในสังคมเกิดความละอายในการกระทำการทุจริต และเกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ โดยปีนี้ ป.ป.ช.ได้มอบรางวัล ช่อสะอาด สาขารายการโทรทัศน์ ประจำปี 2562 ให้แก่อมรินทร์ทีวี และผู้ผลิตรายการซิตคอมสภากาแฟ 4.0 ในตอนที่ 18 และตอนที่ 19 ซึ่งในตอนที่ 18 มีขื่อตอนว่า “กยศ. ก๊อบ ยอดนักศึกษา” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “ครูอุ๊” ครูสอนภาษาไทย ที่เดินทางมายังชุมชนตลาดคลองยายถม เพื่อตามหา “ก๊อบ” วินสุดกวนประจำตลาดที่ติดหนี้กยศ. […]

ไทยแลนด์ 4.0…! ‘กัญชา’ ในประเทศไทย ถูกกฎหมายแล้วหรือยัง?!

“กัญชา” ในประเทศไทย ยังคงมีสถานะเป็นยาเสพติด การปลูก ขาย ครอบครอง เสพ ถือเป็นความผิดตาม กม. หากจะให้ถูก กม. จะต้องเพื่อการศึกษาวิจัยใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ที่แฟนเพจ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้โพสต์ภาพให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง “กัญชา” กับคำถามที่ว่า “กัญชา ในประเทศไทย ถูกกฎหมายแล้วหรือยัง ??” ร่วมไขข้อสงสัยเรื่องกัญชากับ ป.ป.ส. ปัจจุบัน “กัญชา” ในประเทศไทย ยังคงมีสถานะเป็น “ยาเสพติด” การปลูก ขาย ครอบครอง เสพ ถือเป็นความผิดตามกฎหมาย แล้วทำไมถึงมีผู้อยากให้กัญาชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ป.ป.ส. ระบุว่า เพราะหลายการวิจัยฯ พบว่า สารสกัดจากกัญชามีสรรพคุณรักษา หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วยของโรคบางชนิด ซึ่งหากจะให้กัญชาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย จะต้องเพื่อการศึกษาวิจัยใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ย้ำว่าเพื่อการศึกษาวิจัยใช้ทางการแพทย์เท่านั้น ไม่ใช้เพื่อความบันเทิง และสันทนาการ ที่ผ่านมา เคยมีการนำกัญชา หรือสารสกัดจากกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรือไม่ ป.ป.ส. ระบุว่า เท่าที่ทราบ “เคยมี” ในยาแพทย์แผนไทย แต่ยังไม่มีการวิจัยชัดเจนที่นำมาใช้ประโยชน์ […]

รมว.ยธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง สิงห์บุรี

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 14.30 น. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารภายใต้สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายถาวร พรหมมีชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) และหัวหน้าส่วนราชการจากกรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงานกิจการยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโขลง ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี บ้านหนองโขลง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี มีจำนวนประชากร 412 คน จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 115 ครัวเรือน เป็นชาย 173 คน […]

สำนักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด

ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ปราบปรามยาเสพติด และได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประสานความร่วมมือกับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและต่างประเทศ ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด นั้น ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) จึงมีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 10/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด โดยมอบหมายให้สำนักงาน ป.ป.ส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ สำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งเป็นหนึ่งในหกหลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี (T – SAFE 2017 – 2018) กำหนดจัดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 6 กันยายน 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ. […]

ป.ป.ส. ร่วมหน่วยงานภาคี สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันยาเสพติด

ป.ป.ส. ร่วม หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2560 นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า 35 คน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกลไกการสร้างการรับรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดในประเด็นความรู้ ยาเสพติด สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการค้า การจำหน่าย และการติดต่อสื่อสาร ตลอดจนพบการแลกเปลี่ยนและเสนอแนะความคิดเห็นในเรื่องของยาเสพติด รวมทั้งการการเผยแพร่ข่าวสารผ่านทางสื่อสารธารณะมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 10/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารด้านป้องกันยาเสพติดเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 1/2560 โดยมีคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมเพื่อพิจารณาแนวทางความร่วมมือในการสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อประชาชนในประเด็นผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ 8-9/2559 และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดแนวทางความร่วมมือและสนับสนุนการสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการลดปัญหายาเสพติด โดยสร้างการรับรู้ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 1. “ผู้เสพ […]

ปราบได้อีก! ป.ป.ส.ทำลาย 2 เครือข่ายค้ายารายใหญ่ ยึด ‘ยาบ้า’ กว่า 5 ล้านเม็ด

ป.ป.ส. บูรณาการปราบปรามทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ “เครือข่ายนายจิรวัฒน์ บุญคุ้ม” และ “เครือข่ายนายฤทธิชัย ทองผึ้ง” วันที่ 19 พ.ค. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ร่วมกับ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผู้ช่วย รอง ผบ.ตร. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 บช.ปส. พล.ต.ต.ดุษฎี ชูสังกิจ ผบก.ปส.4 บช.ปส. พล.ต.ต.สุนทร เฉลิมเกียรติ ผบก.ประจำ บช.ปส. (โฆษกประจำ บช.ปส.)  พล.ต.ต.สมพงศ์ ทองใบ ผบก.ภ.จว.ตรัง พ.อ.พิเศษ กฤษณีรีน เบ้าลี หน.ผค.สขว.กอ.รมน. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก พ.ท.คุณากร พันธุ์ดี ผบ.หน่วยข่าวกรองทางทหาร กองกำลังผาเมือง และนายสิทธิศักดิ์ วัจนะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติด แถลงข่าวการจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญในพื้นที่ พร้อมหน่วยงานร่วมปฏิบัติ […]

ปราบยังไงก็ไม่หมด! ป.ป.ส.แถลงจับนักค้า พร้อมยาบ้า 800,000 เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) พลตำรวจตรีสุนทร เฉลิมเกียรติ ผบก.ประจำ บช.ปส. พันตำรวจเอก สมเกียรติ วรรณสิริวิไล รอง ผบก.อก. บช.ปส. นาวาอากาศเอก เธียร เทพานนท์ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง น.ท.พลกฤษณ์ ทวีวัฒน์ รองผู้บังคับกองพันทหาร สารวัตรทหารอากาศ กรมสารวัตรทหารอากาศ สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศ ดอนเมือง ร่วมแถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติด พร้อมของกลางยาบ้า 800,000 เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม และผลการปฏิบัติการต่อข้อร้องเรียน “1386 ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด ครั้งที่ 11/2560” ณ ศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ส. อาคาร 2 ชั้น 4 สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มีนโยบายให้แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ […]

ป.ป.ส. แถลงทลายเครือข่าย ‘สีสุก ดาวเรือง’ ปิดล้อม 8 จังหวัด จับยาบ้า 4.4 ล้าน ไอซ์ 100 กิโลกรัม

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 2 พฤษภาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พล.ต.ต.ศุภกิจ ศรีจันทรนนท์ รองผบช.ปส. พล.ต.ต.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเหนิด ผบก.ปส.3 เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) เจ้าหน้าที่ ป.ป.ง. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บช.ปส. ร่วมแถลงผลปฏิบัติการตามยุทธการบูรณาการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 6/2560 ตามแผนปฏิบัติการ “ชัยยะ สยบไพรี 60/4” (เครือข่ายนายสีสุก ดาวเรือง) ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 8 จังหวัด ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ รวม 31 จุดตรวจค้นสามารถจับกุมได้ 3 คดี ผู้ต้องหา 9 คน ยึดของกลางยาบ้าจำนวน 4,417,531 เม็ด ยาไอซ์น้ำหนัก 100.15 กิโลกรัม ยาเคตามีน 49 กิโลกรัม […]

ป.ป.ส.เผาทำลายสารเคมีตั้งต้นกว่า 21 ตัน ตัดวงจรผลิตยาบ้าได้ถึง 250 ล้านเม็ด

ป.ป.ส. เผาทำลายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดกว่า 21 ตัน ตัดวงจรผลิตยาบ้า 250 ล้านเม็ด ไอซ์ 5,000 กิโลกรัม หรือเฮโรอีน 2,500 กิโลกรัม วันนี้ (28 เมษายน 2560 ) เวลา 10.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเผาทำลายสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองกำลังผาเมือง ตำรวจภูธรภาค 5 กรมโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท อัคคีปราการ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดประจำประเทศไทย (Liaison Officer) และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ประสานงานแม่น้ำโขงปลอดภัย ร่วมเป็นสักขีพยานในการเผาทำลายสารเคมีที่ใช้ผลิตยาเสพติด ได้แก่ เมทิลีนคลอไรด์ จำนวน 20,000 กิโลกรัม กรดไฮโดรคลอริก จำนวน 500 กิโลกรัม และโซเดียมคาร์บอเนต จำนวน 800 กิโลกรัม ณ […]

ปปส.จับเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติระดับโลก ยึดทรัพย์รวม 70 ล้านบาท

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แถลงแผนปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 60/3 จับกุมเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์รวม 70 ล้านบาท พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการชัยยะ สยบไพรี 60/3 จับกุมผู้ต้องหาเครือข่ายไอซ์ข้ามชาติเพิ่มเติม 4 คน คือ นายเซียง หมี่ ซื่อหรือเก็กกอ สัญชาติไต้หวัน นายตัน ฮัน เซียงหรือนายอาตัน สัญชาติมาเลเซีย นางสาววิภารัตน์ การดี สัญชาติไทย และนางวลัยพรรณ เพ็ชรพงษ์ หรือเจ้ฟ่ง สัญชาติไทย หลังพบหลักฐานเชื่อมโยงถึงกลุ่มค้ายาเสพติดชาวมาเลเซียที่ถูกจับพร้อมของกลางไอซ์ 282 กิโลกรัมในพื้นที่สะเดาจังหวัดสงขลาก่อนหน้า หลังปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่ 9 จังหวัด 54 จุดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ พบหลักฐานเชื่อมโยงกลุ่มค้ายาเสพติดรายสำคัญชาวไทย มาเลเซียและไต้หวัน จึงดำเนินการจับกุมพร้อมยึดทรัพย์สินรวมกว่า 70 ล้านบาท ประกอบด้วย ทรัพย์สินที่อายัดก่อนหน้านี้จากการจับกุมชายชาวมาเลเซีย […]

keyboard_arrow_up