นายกฯ ชี้ ‘อาเซียน’ มุ่งลดใช้พลังงาน-ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

วันที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 15.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ในวันที่ 2 โดยเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามอาเซียนว่า พร้อมมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับประชาคมโลกเพื่อดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า อาเซียนมีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เพิ่มขึ้นก็เป็นภัยคุกคามต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาค ดังนั้นอาเซียนจึงพยายามดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศกับประชาคมโลกในทุกระดับ ในระดับโลก อาเซียนสนับสนุนความพยายามในการแก้ปัญหาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดได้เข้าเป็นภาคีความตกลงปารีส และได้ประกาศการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDCs) แล้ว ในระดับภูมิภาค อาเซียนได้ดำเนินมาตรการยุทธศาสตร์ภายใต้แผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 2025 เพื่อมุ่งสู่การมี สภาพภูมิอากาศที่ยั่งยืน และชุมชนที่มีภูมิต้านทาน โดยมีเป้าหมายที่สำคัญประกอบด้วย 1. เป้าหมายด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน อาเซียนได้บรรลุเป้าหมายของภูมิภาคในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้ลดความเข้มข้นในการใช้พลังงานมากกว่าร้อยละ 21.9 เมื่อเทียบกับปี 2005 เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สำหรับปี 2020 และอาเซียนจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวในการลดความเข้มข้นในการใช้พลังงานลงร้อยละ 30 ภายในปี 2025 และได้กำหนดเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 23 […]

‘บิ๊กตู่’ โชว์ความสำเร็จหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเวที UN ชี้เข้าถึงปชช.ทุกระดับ

วันที่ 23 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ (UN) นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 74 ในวันที่ 2 โดยเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเต็มคณะระดับสูงว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (High-level Meeting on Universal Health Coverage) ในการประชุมว่าด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พล.อ. ประยุทธ กล่าวว่า ความสำเร็จด้านสาธารณสุขของไทยมีพื้นฐานจากระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ครอบคลุมประชากรเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ การลงทุนด้านสุขภาพเป็นการลงทุนทั้งเพื่อปัจจุบันและอนาคต ประชาชนที่มีสุขภาพดีจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน เป้าหมายการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสามารถทำได้จริง หากมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของหลักการ 3 ประการด้วยกัน หนึ่งคือ ความเท่าเทียม โดยรัฐบาลไทยได้พัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง และตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 ไทยจะขยายสิทธิประโยชน์ให้รวมถึงการให้ยาต้านไวรัสเอชไอวีก่อนการสัมผัสเชื้อแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยง สานต่อความสำเร็จของโครงการในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทูตสันถวไมตรีของโครงการโรคเอดส์แห่งสหประชาชาติในการป้องกันเอชไอวีในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สองคือ ประสิทธิภาพ […]

ยูเอ็นคาด ประชากรโลกพุ่งแตะ 9.7 พันล้านคน ในอีก 30 ปี

รายงานขององค์การสหประชาชาติหรือ UN เผย ประชากรโลกจะพุุ่งถึง 9.7  พันล้านคน ในปี พ.ศ. 2593 จากปัจจุบันซึ่งมีประชากรอยู่ 7.7 พันล้านคน โดยประชากรในแถบแอฟริกาใต้ซาฮาร่าจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว และอาจจะแตะ 1.1 หมื่นล้านคนในปี พ.ศ. 2643 ภายในปีพ.ศ. 2593 อัตราการเพิ่มของประชากรจะกระจุกอยู่ใน 9 ประเทศคือ อินเดีย ไนจีเรีย  ปากีสถาน คองโก เอธิโอเปีย แทนซาเนีย อินโดนีเซีย อียิปต์ และสหรัฐฯ ในขณะที่ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอย่างจีน จะมีประชากรลดลงราว 2.2% หรือราว 31.4 ล้านคนระหว่างปี พ.ศ. 2562-2593 และจะมีอีกราว 27 ประเทศที่ประสบปัญหาประชากรลดลงอย่างน้อย 1% เช่นกัน เนื่องจากอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลง ขณะเดียวกัน ในรายงานยังได้ระบุว่าในประเทศเบลารุส แอสโทเนีย เยอรมัน ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เซอร์เบีย และยูเครน […]

‘ฟินแลนด์’ ครองแชมป์ปีที่ 2 ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก – ‘ไทย’ รั้งอันดับ 52

ฟินแลนด์ ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากรายงาน “The 2019 World Happiness Report” ที่จัดทำโดยองค์การสหประชาชาติ รายงานข่าวระบุว่า รายงานฉบับนี้ซึ่งจัดทำโดยเครือข่ายการแสวงหาแนวทางแก้ปัญหาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งองค์การสหประชาชาติ ได้ทำการจัดอันดับดัชนีความสุขของผู้คนใน 156 ประเทศทั่วโลก ผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้านซึ่งรวมถึง การปลอดจากการทุจริต , เสรีภาพทางสังคม , สุขภาพของประชาชน , ระบบสวัสดิการสังคม และรายได้เฉลี่ยต่อหัว นอกจากฟินแลนด์ ที่ครองอันดับ 1 ได้เป็นปีที่สองติดต่อกันแล้ว ประเทศที่ติดอันดับดินแดนแห่งความสุขใน 10 อันดับแรกจากผลการสำรวจในปีนี้ยังประกอบด้วย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน นิวซีแลนด์ แคนาดา และออสเตรีย ขณะที่สหรัฐอเมริกาหล่นจากอันดับที่ 18 ไปอยู่อันดับที่ 19 ส่วนไทยถูกจัดให้เป็นดินแดนแห่งความสุขอันดับที่ 52 ของโลกในปีนี้ ตามหลังคูเวตที่อยู่ในอันดับที่ 51 ในส่วนของ 10 ประเทศที่มีอันดับสุข ต่ำที่สุด จากรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย […]

นายกฯ หญิงนิวซีแลนด์ พาลูกสาววัย 3 เดือนร่วมประชุมยูเอ็น

นายกรัฐมนตรีจาซินดา อาร์เดิร์น วัย 38 ปี ผู้นำหญิงของนิวซีแลนด์ได้พา นีฟ ที อาโรฮา ลูกสาววัย 3 เดือน และนายคลาร์ก เกย์ฟอร์ด สามีเดินทางเข้าร่วมการประชุมเนลสัน แมนเดลา พีซ ซัมมิต ที่จัดขึ้นในสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ในนครนิวยอร์กของสหรัฐฯ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอาร์เดิร์นก็ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมด้วย  ด้านนายสตีเฟ่น ดูจาร์ริค โฆษกของสหประชาชาติก็บอกว่ารู้สึกดีใจ ที่ลูกสาวของผู้นำนิวซีแลนด์เข้าร่วมการประชุมของสหประชาชาติในครั้งนี้ ทั้งนี้ อาร์เดิร์นถือเป็นนายกรัฐมนตรี ที่อายุน้อยที่สุด และเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดในนิวซีแลนด์ ซึ่งอาร์เดิร์นถือเป็นผู้นำหญิงคนที่ 2 ของโลกที่ให้กำเนิดลูกขณะที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำประเทศ ซึ่งก่อนหน้านี้มีอดีตนายกรัฐมนตรีเบนาซีร์ บุตโตของปากีสถานที่ให้กำเนิดลูกขณะอยู่ในตำแหน่งเมื่อปี 1990 โดยนายกรัฐมนตรีอาร์เดิร์นเพิ่งกลับมาทำงานตามปกติ หลังจากที่เพิ่งลาคลอดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเธอก็ยังคงอยู่ในช่วงที่ต้องให้นมลูก และมีสามีคอยช่วยดูแลลูกในช่วงที่เธอต้องทำงาน ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34

กานาจัดพิธีศพ ‘โคฟี อันนัน’ อดีตเลขาธิการยูเอ็น อย่างสมเกียรติ

วันนี้(14  ก.ย. 61) รัฐบาลกานาจัดพิธีฝังศพ นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ หรือยูเอ็น  อย่างสมเกียรติที่กรุงอักกรา เมืองหลวงของกานา หลังเขาได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 61 ในกรุงเบิร์น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยวัย 80 ปี มีผู้เข้าร่วมพิธีดังกล่าวจำนวนมากกว่า 6 พันคน รวมไปถึงนายอันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการยูเอ็นคนปัจจุบัน และผู้นำจากประเทศในทวีปแอฟริกา อาทิ ไอวารี โคสต์,  เซียร์รา ลีโอน โดยนายกูเตอร์เรส กล่าวยกย่องนายอันนันว่า เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการพัฒนาใหม่มากมาย ซึ่งรวมไปถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของสหประชาชาติ อีกทั้งเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แต่เพียวของยูเอ็นเท่านั้น แต่เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมของโลกใบนี้ ทั้งนี้นายโคฟี อันนัน เกิดเม่อวันที่ 9 เม.ย. 1938 ในประเทศกานา เป็นเลขาธอการสหประชาชาติคนี่ 7 ตั้งแต่เดือน ม.ค. 1997-ธ.ค. 2006 และได้รางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ เมื่อปี 2001 ติดตามข่าวสารเรื่องราวที่น่าสนใจอื่น ๆ ได้ที่ อมรินทร์ทีวี เอชดี […]

สหประชาชาติ แถลงเสียใจต่อการนำโทษประหารชีวิตกลับมาใช้ในไทย

สืบเนื่องจากกรณีการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับหนึ่งของกรมราชทัณฑ์ โดยมีเนื้อหาระบุถึงการลงโทษ ‘ประหารชีวิต’ นักโทษในคดีฆ่าผู้อื่นอย่างทารุณโหดร้ายเพื่อชิงทรัพย์ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.55 เหตุเกิดที่จังหวัดตรัง โดยได้มีการทำร้ายและบังคับให้เอาทรัพย์สิน รวมทั้งใช้มีดแทงผู้ตาย รวม 24 แผล เป็นเหตุให้เหยื่อถึงแก่ความตาย ซึ่งได้ดำเนินการเมื่อเวลา 15.00–18.00 น. โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ดำเนินการบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาล (อ่านเพิ่มเติมที่ : ราชทัณฑ์ประหารนักโทษคนแรกในรอบ 9 ปี – เกิดผลชี้ ‘ปฎิญญาสากล’ ถูกยกเลิกอัตโนมัติ!!) ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายนที่ผ่านมา สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (OHCHR) เสียใจอย่างยิ่งต่อการประหารชีวิต นาย ธีรศักดิ์ หลงจิ สหประชาชาติคัดค้านการใช้โทษประหารชีวิตในทุกสถานการณ์ดังที่เน้นย้ำโดยเลขาธิการสหประชาชาติในหลายวาระ เมื่อเย็นวานนี้ กรมราชทัณฑ์เผยแพร่แถลงการณ์ว่านายธีรศักดิ์ อายุ 26 ปี ถูกประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาหรือสารพิษ เขาถูกตัดสินประหารชีวิตจากเหตุทำร้ายและใช้มีดแทงบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตายในภาคใต้ของประเทศไทย จนกระทั่งขณะนี้ เหตุผลของการดำเนินการประหารชีวิตนายธีรศักดิ์ยังไม่ปรากฏแน่ชัด โดยพิจารณาว่ารัฐบาลไทยมิได้ดำเนินการประหารชีวิตในช่วง 9 ปีที่ผ่านมา พัฒนาการที่เกิดขึ้นนี้เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง เนื่องจากประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงแนวทางที่มีความก้าวหน้าสอดคล้องกับรัฐจำนวนมาก ที่ได้ยกเลิกโทษประหารชีวิตไปแล้ว […]

กลุ่มนศ. ยื่นหนังสือ UN ตรวจสอบรัฐละเมิดสิทธิชาวบ้านคัดค้าน ‘โรงไฟฟ้าเทพา’

จากกรณีเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังเข้ายุติกิจกรรมเดินรณรงค์ยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาต่อนายกรัฐมนตรี จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมถูกดำเนินคดีจากกรณีดังกล่าวเป็นจำนวน 16 คนในจำนวนนี้มีเยาวชนอายุ 16 ปีรวมอยู่ด้วยนั้น นอกจากนี้เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 60 รัฐบาลยังได้ประกาศให้เขตอ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.จะนะ และอ.นาทวี จ.สงขลา และอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี เป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในพุทธศักราช 2551 นั้น วันนี้(1 ธ.ค. 60) กลุ่มนักศึกษา Third Way Thailand และพรรคใต้เตียง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดยนาย พริษฐ์ ชิวารักษ์ พร้อมนักศึกษาจำนวน 7 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ที่องค์การสหประชาชาติ (UN) เนื่องจากมีความกังวลว่าการดำเนินคดีดังกล่าวจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมและเป็นการเปิดช่องโหว่ให้เจ้าหน้าที่รัฐละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้สำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติติดตามและตรวจสอบ รวมถึงเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว หลังจากได้เข้ายื่นหนังสือแล้ว ทางกลุ่มจะขอติดตามการดำเนินคดีในเรื่องดังกล่าวต่อว่าจะมีการเพิกถอนข้อกล่าวหาหรือไม่ และอาจจะมีการเคลื่อนไหวยื่นเรื่องในองค์กรอื่นต่อไป

keyboard_arrow_up