วธ.จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปีรัตนโกสินทร์”

กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีบวงสรวงฉลองงาน “ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ เช้านี้ (8 มี.ค.62) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประกอบพิธีทางศาสนาในงาน ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ทำพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และตักบาตพระสงฆ์ 238 รูป ที่ สวนสันติชัยปราการ พร้อมกับทำพิธีบวงสรวงเทพยดา และปล่อยขบวนรถกิจกรรมเยี่ยมชมวังและพิพิธภัณฑ์ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่ร่วมกันจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงค์จักรี ที่ได้ทรงนำพา และพัฒนาประเทศชาติให้เป็นปึกแผ่นและมีความรุ่งเรืองมาครบรอบ 237 ปี สำหรับกิจกรรมสมโภชงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคมนี้ หลังจากมีพิธีทางศาสนาตอนเช้าแล้ว จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการในเวลา 18.30 น. ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร […]

วธ.จ่อฉลองทั้งปี 62 ‘ยูเนสโก’ ประกาศขึ้นบัญชี ‘โขนไทย’ เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก้ ได้จัดการประชุมที่กรุงพอร์ตลูอิส ประเทศมอริเชียส เพื่อพิจารณาการขอยื่นจดทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (intangible heritage) ของมวลมนุษยชาติ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. – 1 ธ.ค. 61 โดยการประชุมปีนี้ มีรายชื่อวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ที่ต้องพิจารณาทั้งหมดราว 50 รายการจากหลายประเทศ ซึ่งการพิจารณาจะเป็นไปตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ล่าสุด ช่วงกลางดึกของวันที่ 29 พ.ย. 61 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ประกาศรับรองให้ “โขนไทย” (Khon, masked dance drama in Thailand) เป็นมรดกวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ (Intangible Heritage) ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการแล้ว โดยวันนี้ (30 พ.ย 61) กระทรวงวัฒนธรรม โดย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม […]

เริ่มแล้ว!! บิ๊กโปรเจกต์ ‘ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม’ 23-25 พ.ย.นี้

วันนี้ (23 พ.ย. 61) ณ เวที Amphitheater ศูนย์การค้าสยามแสควร์วัน จัดพิธีเปิดงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 เพื่อแสดงผลงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯ ใน 4 ด้าน “สร้างคน แก้จน เสริมแกร่ง สู่ภูมิภาค” หวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ ตอกย้ำจุดยืนรัฐบาลใช้นวัตกรรมพลิกโฉมประเทศ ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ได้กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เพื่อพัฒนาประเทศ พาชาติก้าวข้ามกับดักกลุ่มประเทศรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นยุทธศาสตร์สำคัญ เพื่อนำไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้ว หากสังเกตจะพบว่าในประเทศที่มีรายได้สูงนั้น ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมนี […]

‘สุวิทย์’ เร่งเครื่องเดินหน้าโครงการ FAB LAB ต้นแบบวิศวกรรม พัฒนาคนขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยถึง โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab หรือ FAB LAB)  ว่าเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะความเป็นนวัตกร ด้วยการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สามารถออกแบบและสร้างชิ้นงานเป็นรูปธรรมได้จริง โดยใช้เครื่องมือทางวิศวกรรม และเครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งนวัตกรด้านวิศวกรรมเชิงช่างจะเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปสู่ THAILAND 4.0 ของรัฐบาล ​กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ร่วมมือกับพันธมิตร คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ให้เป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ ซึ่งรวมถึงวิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการออกแบบและสร้างต้นแบบที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน หุ่นยนต์และระบบควบคุมอัตโนมัติ หรือยานยนต์สมัยใหม่ เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมในอนาคต (New S-curve) ​ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้แก่วิทยาลัยเทคนิค 5 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน โดยได้จัดทำแผนงานโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม เพื่อพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นับเป็นการสร้างพื้นฐานให้เยาวชนให้มีทักษะด้านวิศวกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมได้ อันเป็นการสร้างแรงบันดาลใยสู่อาชีพวิศวกร นักวิจัย และนวัตกร ต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นช่องทางให้เยาวชนที่มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ […]

เปิดเนื้อเพลง ‘แร็พ Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้’ ที่รัฐบาลยืนยันว่า…ไม่ได้แต่งมาสู้กับ ‘ประเทศกูมี’

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า ทางช่องยูทูปชื่อ NIA Channel ได้โพสต์เพลง ‘แร็พ Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้’ ซึ่งมีเนื้อหาปลุกใจ ให้ออกมานอกกะลา เปลี่ยนความคิดให้ทันสมัยเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งนี้มีรายงานว่า เพลงดังกล่าวแต่งโดย นายจุลเชษฐ์ เลอเกียรติ กับ นายร่มเกล้า ถมพิทักษ์ ซึ่งทาง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เผยว่า ไม่ได้ต้องการนำเพลงนี้มาสู้เพลงประเทศกูมี แต่เป็นจังหวะเดียวกันกับเพลงประเทศกูมี ถูกเผยแพร่พอดี เนื้อเพลง : แร็พ Thailand 4.0 คนไทยสู้ได้ สวัสดีเมืองไทยตอนเช้า อย่ามัวแต่นั่งหาว เราลุกชึ้นลุกขึ้น อย่ามัวนั่ง ถอนอกถอนใจ ทำใหม่จัดไป ให้Wowขึ้นWowขึ้น โลกเปลี่ยน เราก็ปรับ ให้มันทัน คิดใหม่ทุกๆวัน สร้างขึ้นสร้างขึ้น อยากเท่ อยากสวย อยากรวย ไม่มีหมูในอวย ต้องทำขึ้นทำขึ้น ตัวเรา ลูกเรา […]

FAIR FIN FUN เปิดมุมมองใหม่ที่แตกต่างใน ‘เทศกาลนวัตกรรม’ ครั้งแรกในไทย!

เอ็นไอเอชวนเปิดมุมมองใหม่กับประเทศไทยที่แตกต่างใน “เทศกาลนวัตกรรม” ครั้งแรกในไทย ชวนสัมผัสประสบการณ์กับสุดยอดนวัตกรรมฝีมือคนไทย และนวัตกรรมระดับโลก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ประเทศไทย 4.0 คือการขับปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่ Value–Based Economy โดยต้องส่งเสริมภาคการผลิตให้ไปสู่การพัฒนาสินค้าเชิงนวัตกรรม ต้องขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ และยกระดับภาคบริการไปสู่งานบริการคุณค่าสูงที่อยู่บนฐานของความรู้และความเชี่ยวชาญ “นวัตกรรม” จึงเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อน ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA กล่าวว่า ได้จัดงาน INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ขึ้น ภายใต้แนวคิด “เทศกาลนวัตกรรม” ที่มาพร้อมกับกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนานแบบเฟสติวัล FAIR : งานแสดงนวัตกรรม…ที่ยิ่งใหญ่สุดครั้งเดียวในรอบปี FIN : เปิดธุรกิจนวัตกรรมกับบริการของภาครัฐ…โอกาสใหม่ในอนาคต FUN : สนุกสนานกับประสบการณ์หลากหลายนวัตกรรม…ที่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วย โซนนิทรรศการ 7 โซน ได้แก่ การเทิดพระเกียรติ โซน “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” ที่นำเสนอโครงการแกล้งดิน และศาสตร์แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน โซน “นวัตกรรมประเทศไทย” จะมาพร้อมกับ […]

ยูเนสโก้ขู่ถอน ‘อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา’ ออกจากมรดกโลก

กรณีองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อ ให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงแก้ไขปัญหาบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ก่อนถูกขึ้นทะเบียนถอดถอนออกจากมรดกโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการบุกรุกพื้นที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ต้องเรียกผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา ได้ข้อสรุปว่าจะต้องดำเนินการ 5 อย่าง ได้แก่ 1.ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในอุทยานประวัติศาสตร์ฯ 2.ปรับแผนแม่บทในการพัฒนาอุทยานประวัติศาสตร์ฯ 3.จัดส่งเจ้าหน้าที่ของอุทยานประวัติศาสตร์ฯไปศึกษาหาความรู้ในการพัฒนาโบราณสถาน 4. บูรณะโบราณสถานด้วยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และ 5.เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มาให้ความรู้และตรวจสอบความชัดเจนในด้านประวัติศาสตร์ของโบราณสถานต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป นายวีระ บอกว่า ปัญหาต่างๆไม่น่าเป็นห่วง เพราะกระทรวงวัฒนธรรมได้ทำตามแผนของยูเนสโก และพร้อมตอบทุกคำถามเพื่อรักษามรดกโลกของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทั้งนี้ จะทำรายงานเข้าสู่ที่ประชุมของยูเนสโก้ภายในเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนปัญหาการจัดระเบียบร้านค้ารอบพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งหลายคนเกรงว่าจะกระทบกับผู้คนในพื้นที่ นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร บอกว่า ทางพ่อค้า แม่ค้า ยังสามารถขายของในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ฯได้เหมือนเดิม แต่จะต้องจัดระเบียบให้เรียบร้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนกับโบราณสถานสามารถอยู่ร่วมกันได้บนความสมดุล ทั้งการอนุรักษ์ วิถีชีวิตและการพัฒนา เพียงแต่ระยะแรกอาจเกิดปัญหาขัดข้องอยู่บ้าง.  

สงกรานต์นี้ คนไทยอยากขอพร-เล่นน้ำสงกรานต์ กับ “นายกฯ-ณเดชน์”

กระทรวงวัฒนธรรม เผยผลสำรวจ เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนไทยส่วนใหญ่อยากเล่นน้ำกับนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชน และประชาชน หัวข้อ “เทศกาลสงกรานต์” จากกลุ่มตัวอย่าง 1,972 คนทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม–5 เมษายน 2560 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.23 อยากรดน้ำขอพร หรือ เล่นน้ำสงกรานต์ กับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี​ รองลงมาร้อยละ 27.85 อยากเล่นน้ำสงกรานต์กับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร้อยละ 25.69 อยากสาดน้ำณเดชน์ คูกิมิยะ ส่วนกิจกรรมที่ตั้งใจทำร่วมกับครอบครัวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ร้อยละ 77.82 อยาก เข้าวัด ทำบุญ รวมญาติสังสรรค์ ไปเที่ยว และรับประทานอาหารร่วมกัน​ รองลงมาร้อยละ 58.81 เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือไปบ้านญาติๆ  และร้อยละ 33.06 ร่วมกิจกรรมสงกรานต์ตามสถานที่ต่างๆอาทิห้างสรรพสินค้าสถานที่ท่องเที่ยว […]

keyboard_arrow_up