คืบหน้ารถไฟทางคู่ ‘ชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น’ ทดลองให้บริการ 9 สถานีแรก ต.ค.นี้!

เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 61 การรถไฟฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น ที่สถานีบ้านกระโดน และสถานีขอนแก่น โดยมีนายวรรณนพ ไพศาลพงศ์ รองวิศวกรใหญ่ด้านก่อสร้าง ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง การรถไฟฯ นำคณะเยี่ยมชมโครงการรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ – ขอนแก่น มีระยะทางรวม 187 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณก่อสร้าง จำนวน 23,430,000,000 บาท งานก่อสร้างประกอบด้วย การก่อสร้างระบบทางคู่ พื้นที่ลานกองสินค้า (Container yard หรือ CY ) ที่สถานีบ้านกระโดน สถานีบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา สถานีท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และสถานีรถไฟจำนวน 18 แห่ง ขณะนี้ภาพรวมของโครงการมีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 57.8 ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ 0.1 และมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คาดว่าจะสามารถก่อสร้างได้แล้วเสร็จตามที่ตั้งเป้าไว้ สำหรับสถานีที่มีการก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 90 มีทั้งหมด […]

โครงการรถไฟรางคู่ช่วงชุมทาง ‘จิริะ-ขอนแก่น’ ล่าช้ากว่ากำหนด คาดเปิดใช้ ก.พ. 62

นายวิรุต เภาทอง ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่ ช่วงชุมทางจิระ-ขอนแก่น เปิดเผยว่า โครงการรถไฟทางคู่เส้นทางช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ ว่าด้วยการพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง หรือการพัฒนาระบบรถไฟทางคู่โ ดยรฟท.ได้ลงนามสัญญาว่าจ้างกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช (บมจ.ช.การช่างและบจก.ช.ทวีก่อสร้าง) ดำเนินงานก่อสร้างไป เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ขณะที่การก่อสร้างจากแผนที่กำหนดไว้คือ 58% คืบหน้าแล้วร้อยละ 53.50% ล่าช้าอยู่ 4.5% ขณะนี้ได้ปรับแผนการเปิดบริการใหม่ จากก่อนหน้านี้มีนโยบายจะเปิดบริการช่วงบ้านเกาะ-เมืองคง ระยะทาง 50 กม. ก่อนในช่วงปลายปี 2560 นั้น คงไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากต้องทดสอบระบบอาณัติสัญญาณเพื่อความปลอดภัย โดยจะเปิดบริการพร้อมกันตลอดสาย ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นายวิรุตกล่าวอีกว่า โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น เป็นรางกว้าง 1 เมตร โดยก่อสร้างทางเพิ่ม 1 ทาง ด้านขวาขนาน ไปกับทางรถไฟ เดิมมีสถานีในพื้นที่ก่อสร้าง 18 สถานี มี 16 สถานีเดิมที่ได้รับผลกระทบ ต้องรื้อแล้วสร้างใหม่ […]

keyboard_arrow_up