จิตอาสาทำความสะอาดวัดเศวตฉัตร รองรับการอนุบาลต้นไม้จากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด จัดโครงการ “KT อาสาทำความดีเพื่อทำความสะอาดวัดและปรับภูมิทัศน์” วัดเศวตฉัตร เขตคลองสาน เนื่องจากการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีกรุงธนบุรี ถึง สำนักงานเขตคลองสาน) ทางโครงการฯจึงได้ทำการรื้อย้ายต้นไม้ในพื้นที่แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า นำมาอนุบาลและปลูกยังวัดเศวตฉัตร เพื่อสร้างเป็นสถานที่วิปัสสนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอิงอาศัยและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน รวมถึงการปลูกจิตสำนึกของพนักงานในการเป็นจิตอาสาร่วมกับภาคีเครือข่าย ระหว่างบวรสถาน บ้าน วัด โรงเรียน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมกันทำประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวมโดยเน้นประโยชน์สาธารณะ โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้มีภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสาน , กองทัพบก , วัดเศวตฉัตร , โรงเรียนวัดเศวตฉัตร , ชุมชนวัดเศวตฉัตร , บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด , บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเม้นต์ จำกัด ร่วมกันทำความสะอาดหอระฆังวัดเศวตฉัตร ลานศาลาบูรพาจารย์ ห้องน้ำกุฏิเจ้าอาวาส เพื่อให้เกิดความสะอาดภายในวัด สร้างประโยชน์เพื่อสังคมและชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ให้วัดมีภูมิทัศน์สวยงามเหมาะแก่การอนุบาลต้นไม้มากยิ่งขึ้น

นับถอยหลัง 30 เดือน! กทม. แจ้งเบี่ยงการจราจรถนนเจริญนคร เตรียมสร้างรถไฟฟ้าสายสีทอง

บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด หรือ เคที รายงานความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี-สำนักงานเขตคลองสาน-ประชาธิปก) ตามที่กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ เคที เป็นผู้บริหารจัดการ โดย ระยะที่ 1 ช่วงสถานีกรุงธนบุรี-แยกคลองสาน ระยะทางประมาณ 1.74 กม. วงเงิน 2,080 ล้านบาท ได้ว่าจ้าง บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินการ 30 เดือน หรือประมาณ 2 ปี ซึ่งเริ่มโครงการไปแล้ว คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จช่วงปลายปี 2563 ขณะนี้ทางบริษัทอิตาเลียนฯ ได้เข้าพื้นที่เพื่อเริ่มงานด้านโยธา อยู่ระหว่างรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค ประกอบด้วยสายไฟฟ้า สายสื่อสาร ท่อประปา และงานล้อมย้ายต้นไม้ตามแนวเส้นทาง พร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์เลี่ยงการจราจร อีกทั้งได้มีการติดตั้งและขยายแนวแบริเออร์ เพื่อปิดช่องการจราจร เริ่มตั้งแต่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา โดยจุดที่จะทำการปิดช่องจราจรมีดังนี้ จุดที่ 1.ปิดช่องการจราจร ถนนเจริญนครชิดเกาะกลางทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 1 […]

keyboard_arrow_up